2019. június 3., hétfő

Ballagás

Háromszék napilap
A kézdivásárhelyi ballagások sorát a Nagy Mózes Elméleti Líceum és az Apor Péter Szaklíceum zárta péntek délelőtt. A Nagy Mózes Elméleti Líceum négy osztályának 103 tanulója búcsúzott a 339 éves alma matertől, az Apor Péter Szaklíceumban pedig három nappali és egy esti líceumi osztály 65, továbbá két szakiskolai osztály 58 diákjának szólt utoljára az iskolacsengő.
  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A ballagókat, az iskolatársaikat, a pedagógusokat, a hozzátartozókat és a meghívottakat elsőként Bereményi Géza Belőlem valaki útra vált, és én utánanéztem / Jól van hát, menjen… Az én jobbik részem verssoraival Deák Ferenc magyartanár köszöntötte, majd felkérte Beder Imre református lelkészt, hogy Isten igéjével nyissa meg a ballagási ünnepséget. A lelkipásztor igehirdetése után Bejan András iskolaigazgató szólt az egybegyűltekhez, látta el hasznos útravalóval a ballagókat.
„Egy napon megtudjátok, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. Én azt kívánom nektek, hogy ezeken az utakon maradjatok együtt, találjátok meg együtt a holnap kulcsait, szüleitek mindennap örömüket leljék bennetek, még sokáig legyetek gyerekek. Sok szerencsét, sok sikert, Isten veletek! Isten éltessen titeket” – mondotta beszéde végén Bejan András.
A megyei tanfelügyelőség üzenetét Kocsis Annamária szakfelügyelő, Bokor Tibor polgármester üdvözletét pedig Ménessy Kinga Kitty, a városháza kommunikációs irodájának vezetője tolmácsolta. A XI. osztályos diákok dallal és verssel búcsúztatták el ballagó társaikat, a zászlóátadást követően pedig a végzősök ünnepi műsora következett. Az évfolyam nevében Szabó Hedda mondott búcsúbeszédet.
A négy év tanulmányi eredményei alapján a ballagó évfolyam legjobb tanulója Bokor Krisztián XII. A osztályos tanuló, akinek a neve felkerül az iskola előcsarnokának falán található márványtáblára. Az önkormányzat díját Ménessy Kinga Kitty adta át neki. A végzős diákok tanulmányi eredményeit az osztályfőnökök értékelték.
A díjazásokat követően Hajlák Attila István római katolikus iskolatanár, a Boldog Özséb-plébánia segédlelkésze szólt a ballagókhoz és adta áldását az ünneplő közösségre. A ballagási ünnepség az iskola himnuszának közös eléneklésével zárult.
Iochom István