2018. május 30., szerda

Versnap


Ferencz Éva tanárnő írása:
Fizess verssel 2018

Spontán költészet, videoüzenet, versmondás, –illusztrálás, és műfordítás a Nemzetközi Versnap alkalmából

A tavalyi nagy népszerűségnek örvendő versnapot idén is a Julius Meinl támogatásával szerveztük meg 2018. március 23-án. A Nemzetközi Versnap alkalmából az iskola diákjai verssel fizethettek az iskola előcsarnokában felállított teapultnál, ahol Horváth Izabella adminisztrátor és az Udvartér önkéntesei segítették a költői vénával rendelkező, teára szomjas diákoknak.

A versillusztrációkkal teli kiállítófelületek mellett gyorsan megtelt a versek számára szabadon hagyott két pannó is, s ezzel egyenes arányban fogyott az illatos gyümölcs, menta és különleges fehér tea. A váratlan, március végi télben mindenkinek jól esett a nyár ízeit feleleveníteni, s közben verset írni – ahogyan a bátrabbak tették –, vagy verset olvasni, kedvenc idézettel színesíteni a borongós, havas tavaszt.

Délután 1 órától az Olvasóteremben került sor a versillusztrációk, a versmondók és versfordítók megméretkezésére. Meglepetés képpen a rendezvény vetítéssel kezdődött. Hollandiai testvérvárosunkból, Maassluisból érkezett egy versnapi videoüzenet, Ans den Wiesel tolmácsolásában Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén c. versét láthattuk, majd erre válaszoltak a 7. A osztályos tanulók, akik Pécsi Kinga osztályfőnök segítségével egy J. Slauerhoff Woningloze c. holland verssel válaszoltak.

A fordító és versmondó versenyre benevezettek jóvoltából további szép költeményeket hallottunk, melyeket a résztvevők a világirodalom remekei közül választottak. Bár a rendezvény célja a versírás és versolvasás népszerűsítése volt, nem a verseny, a többletmunkát vállaló diákok bőkezű jutalomban részesültek a Julius Meinl és a Nagy Mózes Alapítvány jóvoltából.

I. díj – részvételi díj az Udvartér Alkotótáborban – Nánia Hanna 8. A osztály – versmondás

II. díj – 250 lejes vásárlási utalvány – Kovács Andrea 9. C osztály – versfordítás

III. díj – 100 lejes vásárlási utalvány –Baricz Örs – 7.A – versfordítás

Dicséret – könyvjutalom – Fazakas Anita 9. A, Kicsid Renáta 9.D osztály – versmondás

Különdíjban részesült a 7. A osztály a videoversüzenet elkészítéséért – JM teakülönlegességek

Az I.-II.-III. díjakat a Julius Meinl ajánlotta fel a diákoknak. Az alkotóverseny minden résztvevője könyvjutalomban részesült a Nagy Mózes Alapítvány jóvoltából. Hálásan köszönjük!


2018. május 26., szombat

Ballagás

Átvétel a Háromszék napilap oldaláról(http://www.3szek.ro/load/cikk/113420/elballagtak_a_kezdivasarhelyi_vegzosok)

Tegnap Háromszék legrégibb alma materében, a 338 esztendővel ezelőtt, 1680-ban Esztelneken Nagy Mózes által alapított kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumban négy osztály – természettudomány–angol, matematika–informatika, filológia–intenzív angol és római katolikus vallás szak – 114 végzősének szólt utoljára az iskolacsengő. 
A kantai középiskola udvarán nagyszámú családtag, rokon, barát, ismerős és meghívott gyűlt össze, az ünnepség elején Beder Imre református lelkipásztor Isten igéjével bátorította a végzősöket, majd Bejan András iskolaigazgató köszöntötte a ballagókat, osztályonként értékelve négyéves eredményeiket. Kocsis Annamária szakfelügyelő a megyei tanfelügyelőség, Hegedűs Ferenc önkormányzati képviselő pedig Bokor Tibor polgármester üdvözletét tolmácsolta. A tizenegyedikes diákok nevében Fehér Csenge mondott búcsúbeszédet, Mátyás Ivett népdallal, a tánccsoport tagjai – Jancsó Helén, Kovács Hanna, Bíró Bence és Boldizsár Attila – mezőségi tánccal búcsúztatták el a végzősöket.
Az összetartozás jeléül a tizenegyedikesek körbetáncolták a ballagókat, majd a tizenkettedikesek átadták az iskola zászlóját nekik, jelképesen az új nemzedékre bízva iskolájuk jövőjét. A zászlóátadást követően a végzősök műsora következett, ünnepi beszédet mondott Volloncs Attila, szavalt Bagoly Anabella, énekelt Kalányos Roland, Forró Kinga, Bartók Rebeka, Ördög Mercédesz és Páll Noémi.
A négy évfolyam legjobb tanulója a XII. A osztályos Dáni Eszter, akinek a neve felkerül az iskola előcsarnokának falán található márványtáblára. Az önkormányzat díját szintén ő vehette ált. A Nagy Mózes Közművelődési Egyesület kuratóriuma nevében Budai István tanár nyújtotta át az iskola névadójáról elnevezett díjat, amelyet idén felnőtt kategóriában Ráduly Enikő biológia szakos tanárnőnek és Moguly Lujza titkárnőnek ítélték oda. Diák kategóriában idén a Nagy Mózes-díjat Dáni Eszter, Volloncs Attila, Kalányos Roland, Forró Kinga, Rosca Andrea, Bagoly Anabella, Jakab Júlia és Volloncs Orsolya vehette át. Az ünnepségen az önkormányzat, a Rotary Klub, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség felső-háromszéki szervezete, a kézdi-orbaiszéki római katolikus főesperesi hivatal és a Tanulók Klubja is díjazott. Ezt követően az osztályfőnökök jutalmazták a legjobb tanulókat, Bejan András igazgató pedig a tantárgyversenyeken kimagasló eredményt elért tanulóknak nyújtott át díszoklevelet és könyvjutalmat.
Az ünnepség záróakkordjaként Farkas Alajos, a kantai Szentháromság római katolikus templom segédlelkésze áldást osztott a végzősökre, a több száz ünneplőre, majd felcsendült az iskola himnusza.
Cikk megjelenési időpontja: 2018-05-26 08:00


2018. május 21., hétfő

Rajzkiállítás

Május 18-én 18 órakor nyílt meg a rajztagozat kiállítása az Incze László Céhtörténeti Múzeum kiállítótermében. A kiállítást megnyitotta dr. Mocsáry Gondos Beáta aligazgatónő, az idei tárlatot értékelte Ferencz Éva tanárnő. A VIII. osztályosok nevében búcsúbeszédet mondott Orbán Johanna. Farkas Árpád verses műsorral köszöntek el a végzősök a kedves rajztagozatos évektől és tanáraiktól. Az előadást rendezte dr. Deák Ferenc.
Üzenik, "tiszta maradok, mint esőben a csók."

Ferencz Éva tanárnő írása:

Kezetek alatt érik a jövőMájus 18-án nyílt meg a művészeti tagozat évzáró tárlata az Incze László Céhtörténeti Múzeumban. A megnyitón Dr. Mocsáry Gondos Beáta aligazgató köszöntötte az egybegyűlteket. A tárlat anyagát Ferencz Éva tanárnő méltatta. A 8. osztályosok a hagyományhoz híven műsorral búcsúztak társaiktól, a műsort dr. Deák Ferenc tanította be a diákoknak. A rendezvény házigazdája Dobolyi Ani művészettörténész volt, a tárlat június 10-éig látogatható.

Idén újra szűknek bizonyult a közel 300 alkotás befogadására a múzeum kiállítóterme. Koszta Ervin, Györgyjakab Boróka és Szász Edit képzőművész tanárok töretlen lendülettel, nagy odaadással foglalkoztak a gyermekeinkkel egy egész tanéven át. Munkájuk gyümölcsében a visszajáró tárlatlátogatók azt is nyomon követhetik, hogy milyen módon gazdagodott új motívumokkal a kiállított munkák szín- és formavilága, hogyan hajt új ágakat, s terebélyesedik az Életfa, melynek magvát a Kosztándi- és Vetró művészházaspár hozta életre közel fél évszázada.

Hogy ez mennyire fontos a ma, és mekkora jelentősége van a jövőnk alakításában, talán nem is gondolnánk. A különböző internetes felületekre feltöltött képeket a tudósok arra használják, hogy a mesterséges intelligenciát tanítsák emberi érzések kifejezésére, értelmezésére. Egy új, virtuális világ van születőben, amit szó szerint a saját képünkre alkotunk. Bár ezek a tudósok láthatnák a nagymózeses rajzosztályosok munkáit. Micsoda szép, színes, harmonikus új világ születne belőle!

A kiállító térben látható munkák ugyanis nem csak szemet és lelket gyönyörködtető műalkotások, de egyszersmind betekintést is nyújtanak abba a szellemi és gyakorlati tudásba, amit diákjaink elsajátítottak a festészet, grafika, szobrászat és művészettörténet órákon, és én hiszem, hogy ennek a tudásnak jövőformáló ereje van. Mert a művészeti ismeretek mellett a legfontosabb – és ami az avatatlan szemnek láthatatlan, az a fegyelmezett, következetes, és türelmes napi munka, hiszen az ihlettől a kész alkotásig olykor hosszú hetek, sőt, hónapok telnek el. Szintén láthatatlan, de ugyanannyira fontos a mostanság oly sokat emlegetett puha jártasságok (soft skills) elsajátítása – a vizuális írástudás, a kreativitás, a döntéshozatalra való képesség, a csapatmunka és békés együttműködés, a kifejezőkészség, érzelmi intelligencia – és még sorolhatnám. Ezeket a jártasságokat úgy sajátítják el a tanulók, hogy észre sem veszik, és egy egész életre előnyt, tőkét kovácsolhatnak belőle. Hogy ez mennyire hasznos, talán elég lenne megkérdezni egy pár volt rajzosztályos diákunkat, akiknek mára hivatása lett az alkotó munka, melynek segítségével közösségünket gyarapítják.

Az idei tanév művészet óráin idén is jól meghatározott témakörök mentén haladtak kis művészeink.

Az 5. és 6. osztály FESTÉSZET óráin a csendéletre esik a hangsúly. A tanulók fokozatosan megismerik az árnyékolás és a színkontrasztok használatát. Elkészülnek az első krokik, amelyek 8. osztályig végig kísérik a dinamikus kompozíció mozgástanulmányának szakaszait.

A 6. osztálytól kezdődően nekilátnak a tájfestészetnek, az ennek során elsajátított különböző technikákat aztán az olajfestmények készítésénél is felhasználják. A különböző korok és stílusirányzatok megismerése is fontos. A 7. osztályosok Claude Monet, Csontváry, Munkácsy, Dali, Van Gogh replikái ezekre az ismeretekre alapoznak. Épített örökségünkkel és a perspektivikus ábrázolásmóddal ismerkedve készültek az utcarészletek. Érthető módon Koszta Ervin tanár úr a 8. osztály munkájára a legbüszkébb. Ők Victor Vasarely két munkájának mozaikszerűen beépített mását közösen vitelezték ki, de ezek mellett számtalan csendélet és portré is készült a tanórák alatt.

GRAFIKA órákon Györgyjakab Boróka tanárnővel meseországban kalandoztak az 5. osztályosok. Mesebeli madár és ókori görög kerámiamotívumok alapján vázaterv készült tusban, kert-növény-rovar viaszkarcban, meseillusztráció monotípiában, Mátyás király korát, az olimpiai játékokat és az értékes vizet szabadon választott technikával idézték meg. Ez utóbbi hárommal pályázatra is beneveztek nem csak az 5-esek, hanem mind a négy évfolyam. A 6. osztályosok ezek mellett betűkompozíciókat készítettek tusban, monogramot szabadon választott technikával, csendéletet ceruza- szén és tustintával. A 7. osztályosok linómetszetei balladaillusztrációkat ábrázolnak, fekete lapra fehér ceruzával készültek el az éjszakai városképek és az éjszakai ragadozók, és mozgásrajzok is láthatók ceruza- és tustintával. A 8. osztályosok ceruzával és szénnel készítettek kubista stílusú csendéleteket, tussal op-art stílusú kompozíciókat, a portrék ceruzával készültek, és papírplasztikai alkotások is születtek.

SZOBRÁSZAT órákon az 5. osztályosok életében szó szerint is dimenzióváltás történik. Fokozatosan lépnek át a kétdimenziós ábrázolásmódból a háromdimenziósba. A térbeliség világát előbb különböző térformák tanulmányozásával, rajzolásával kezdik, majd ezeket megmintázzák. Az egyszerű agyaggömb, henger, hasáb segítségével készülnek az összetettebb formák, majd az agyagformák lassan ülő figurákká alakulnak. Mindeközben pedig megismerkednek az alapanyaggal – az agyaggal, a mintázó eszközökkel és a mintázó technikákkal. A fantasztikus állat már nagyobb szabadságot nyújt arra, hogy az agyagformázás elsajátított trükkjeit-technikáit használva, azokat kötetlenül alkalmazva elképzelésüknek megfelelően alakítsák az anyagot.

A 6. osztály tovább fejleszti a már begyakorolt alapismereteket. Megismerkednek a dombormű készítés fortélyaival, formáival, lehetőségeivel. Mesefigurák, mesejelenetek elevenednek meg a dombormű technikájának segítségével. Ezt követően megtervezik és elkészítik a szétszedhető játékaikat. Az emberi arc arányaival, részeivel is megismerkednek, s végül elkészül az önarckép kedvenc állattal, amely összegzi az egész évi szobrászmunkát.

A 7. osztályosok sakkfigurák készítésével elevenítik fel az előző évek során elsajátított tudást. Ez után már bátran léphetnek be a cirkusz világába. Ez a téma különösképpen megragadja a gyermeki fantáziát, hiszen lehetőséget ad ismerkedni és ábrázolni a mindennapitól eltérő, különleges világot: elefántok, bohócok, fókák elevenedtek meg a kezük alatt. Szintén ez az év, amikor a vájt dombormű technikájával találkoznak. A vájt domborművet gipsz felületen, faragással alakítják ki a gondosan előkészített, megrajzolt tervek alapján, majd grafittal, lakkal vonják be. A vájt dombormű idei témája messze túlmutat a technikai tudás elsajátításán. A kiválasztott életfa motívum, és a mellé felsorakozó csodaszarvas, bagoly, és egyéb szimbólumok tanulmányozása elengedhetetlen a dombormű elkészítése előtt. Ahhoz, hogy hiteles ábrázolások szülessenek, a szobrászkodás mellett, Szász Edit tanárnő az ősi szimbólumok világába is bevezeti a diákokat. A 8. osztályban a mozgásban lévő emberi alak ábrázolásával foglalkoztak, de a maszk volt a legfontosabb téma. A papíron megtervezett végső formát előbb agyagban mintázzák, majd gipszbe öntik ki. Ezt csiszolással, faragással, és végső soron festéssel alakítják, s fantáziájuknak csak az idő szab keretet – de végül is ez is egy soft skill, hogy idő nyomása alatt, záróvizsgákra készülve mennyire fontos a tehetséggel jól gazdálkodni.

A tanévzáró tárlatnak talán az a legvarázslatosabb jellemzője, hogy a néző nem csak egy tanévévi, hanem a négyévesfejlődési folyamat eredményét láthatja. Az ötödikesek munkáiban azt, hogy honnan indultak, a nyolcadikosokéban pedig azt, hogy hová érkeztek el a hatodik és hetedik osztályok stációin keresztül a diákok, és úgy gondolom, az eredmények magukért beszélnek.

Egész évi kitartó, lendületes munkájukért, szorgalmukért tanáraik dicséretben részesítik:

·         Bálint Panka, Barabás Panna, Bartók Anett, Bartók Tihamér, Bede Renáta, Csavar Eszter, Ercse Réka, Gáspár Hunor, Ferencz Gergő, Hodor Anna-Boróka, Ilyés Dávid, Lénárt Arthur, Márton Anna, Molnár Panna, Varga Zsanett 5. osztályos tanulókat.

·         Csüdör Tímea, Dobrea Alexandra, Fülöp Hanna, Háromszéki Helén, Illés Réka, Jankó Eszter, Kanyó Beáta, Keserű Kincső, Kiss Flórián, Seceleanu Andrea, Szabó Emese, Szőke Nóra, Tamás Ágota és Torzsa Brigitta 6. osztályos tanulókat,

·         Bács Judit, Bajcsi Anna, Bede Henrietta, Benkő Barna, Bot Hunor, Csorba Tímea, György Erna Beáta, Hoszú Kriszta-Karola, Illés Boglárka, Konnáth Andrea, Mátyás Kinga, Pászka Melinda, Tuchilus Kriszta, Vajna Eszter 7. osztályos tanulókat,

·         Hosszú Szabolcs, Harai Adrienn, Lénárt Andrea, László Edina, Marosi Hunor, Miricioiu Melinda, Papp Jessika, Szigeti Zsanett 8. osztályos tanulókat

Külön elismerésben részesülnek a Karácsonyi pályázat megyei szakaszán díjazott tanulók:

György Erna I., Konnáth Andrea III., Tuchilus Kriszta dicséretben részesült tanulók a VII. B osztályból, Gocz Norbert II. a VIII. B. osztályból.

A Mattis Teutsch rajzverseny országos díjazottja Csorba Tímea VII. B osztályos tanuló, aki dicséretben részesült. Gratulálunk, csak így tovább, hiszen a ti kezetek alatt a jövő elevenedik meg, a szemünk láttára!
Végezetül, köszönjük a kis alkotóink szüleinek, hogy reánk bízták a gyermekeiket, vállalták a művészeti osztállyal járó többletterhelést, hiszem, hogy az itt látható művek kárpótolják mindenért. Bátorítjuk, irányítsák továbbra is gyerekeik figyelmét a művészetek, a Nagy Mózes Elméleti Líceum fele. Végzős 8.-osainknak kívánjuk, váljon valóra minden tervük, álmuk, őrizzék és ápolják a tudást, amit a művészet órákon elsajátítottak, s használják bátran és bizalommal az itt elsajátított jártasságokat, bármilyen pályára lépnek a jövőben.2018. május 14., hétfő

Angol szövegalkotó verseny


Fülöp Rita tanárnő:

2018-ban első alkalommal szerveztük meg iskolánkban a Speak Out elnevezésű versenyt, amire nagyon sok diák nevezett be monológ és törtténetírással. Továbbjutó diákjaink  megyei szinten méretteték meg magukat. A IX-X. osztályos kategóriában   Kovács Andrea, IX. A osztályos tanuló dicséretet kapott.

 Ő vallja, "a Speak out verseny különleges kihívást jelentett számomra. A feladat egyszerűnek tűnt: monológot kellett írni azzal a címmel, hogy: You only have 24 hours. Minden versenyző monológja egyedi volt. A verseny által kipróbálhattam az angol beszédkészségemet és megismerhettem módszertani nézőpontokat a történetírás területén.”

A sepsiszentgyörgyi Spark English Club szervezésében került sor egy megyei szintű verseny megszervezésére, ahová VII –XII. osztályosok neveztek be. Iskolánkból 4O diák vett részt, Bács Éva, Fólöp Rita, Pácsi Kinga tanárnők szervezésében. A IX. csapata I. díjban részesült.

“A Spark angol nyelvű vetélkedő nekünk azért tetszett, mert eltér iskolában gyakorolt nyelvtanos feladatoktól, és inkább a gyerekek kreatív és szabad gondolkodását helyezi előtérbe. Nyereményünk 12 ingyen angol óra és egy menü a kijelölt étteremben.” Nyertesek: Bandi Zalán, Demeter Dániel és Kelemen Rudolf (IX. A),