2017. június 1., csütörtök

Rajzkiállítás

Ferencz Éva tanárnő írása:


Számításaink szerint 45. alkalommal veszi birtokába a Nagy Mózes művészeti tagozata az Incze László Céhtörténeti Múzeum kiállítótermét. 160 alkotást választottak ki Koszta Ervin, Györgyjakab Boróka és Szász Edit képzőművész tanárok, hogy betekintést nyerhessünk az idei tanév fáradságos, de szemmel láthatóan gyümölcsöző munkájába, mindabba, amit diákjaink elsajátítottak a festészet, grafika, szobrászat és művészettörténet órákon. A művészeti ismeretek mellett a legfontosabb, amit elsajátítanak, az a felgyelmezett, következetes, és türelmes munka, hiszen az ihlettől a kész alkotásig olykor hosszú hetek, sőt, hónapok munkája szükséges. Mint minden éveben, ez a kitartó munka meghozta gyümölcsét.

Művészkollégáink idén is jól meghatározott témakörök mentén haladtak kis művészeinkkel.

Az 5. osztály festészet órákon a csendélettel ismerkedett, tanulmányozták a fény-árnyék viszonyait a tárgyakon, drapéria-tanulmányokat készítettek, ismerkedtek az emberi test felépítésével és annak ábrázolásával, s újításként a térábrázolás is szerepet kapott a munkáikban. Grafika órákon tusrajzokat, viaszkarcot, monotípiát készítettek, és kísérleteztek a fénymásolatok tussal való kiegészítésével is. Szobrászat órákon agyagfigurákat készítettek. Előbb az egyszerűbb ülőfigurák, majd az összetetteb fantasztikus állatok készültek el, természetesen az agyagformázást tónusrajzok előzték meg, majd ezeket kinagyítva próbálták agyagból is megformázni a figurákat. A kész, kiszáradt agyagfigurákat végül színezték, lakkozták.

A 6. osztály festészet óráin a már hagyományos kroki, mozgásrajz mellett számos más technikával, ábrázolásmóddal ismerkedtek. Az olajban készült csendéleteket, dinamikus figurális kompozíciókat, tájképeket itt is a gondos és alapos vázlatkészítés előzte meg. Grafika órákon is kísérleteztek csendélettel, itt azonban a ceruzát és a tust használták. Tempera pecséttel mozaik hatású portrékat készítettek, majd vegyes technikával monogramokat, tussal pedig betűrajzokat alkottak. Szobrászat órán készültek a szétszedhető játékok, az önarckép kedvenc állattal, és a madárijesztős domborművek, melyek célja a pozitív-negatív hős ábrázolása volt. A szobrok és domborművek elkészítésését ezúttal is vázlatolás előzte meg, de tanulmányozták a mértani idomokat is, ahhoz, hogy a gömb, hasáb, henger, kúp vagy csonkakúp alapformából végül megszülethessenek a mesterművek.

A 7. osztályosok festészet órákon a reprodukcióban rejlő lehetőségekkel ismerkedtek. Ennek célja, hogy megismerkedjenek különböző képzőművészeti korszakok technikáival, stílusjegyeivel, klasszikus alkotásaival. A reprodukció során a gyerekek közelebb kerülnek az adott művész életéhez, munkásságához, s nem utoló sorban a másolásra kiválasztott műhöz. A reprodukció készítése további kísérletezésre is alkalmat ad: az elkészült alkotásokat különböző absztrakt irányzatok stílusában újraalkotják. Ez utóbbi folyamat során színtanulmányokat is végeznek a kiegészítő színekkel. Grafika órákon tusrajz-kompozíciókat alkottak őszi termés témában, a balladaillusztrációk linóleum-metszet technikával készültek, az éjszakai város és ragadozó fekete alapon fehér ceruza, vagy kréta segítségével öltött alakot. Szobrászat órán készültek a 7. osztályosok vájt domborművei. Ezeket a számukra előre elkészített gipszlapok mindkét oldalát felhasználva – hátoldalon a gyakorlatok, a számunkra is látható oldalon pedig a kész művek sorakoznak. A domborművek témájául az egyiptomi építészet és mitológia szolgált, ezekkel kivetített képek, művészeti albumok segítségével ismerkedtek meg. A domborművek grafit, vagy zöld alapon aranyozott borítást kaptak. Ugyancsak a 7. osztályosok készítették a a sakkfigurák egy részét.

A 8. osztályosok festészet óráin az előző 3 tanév alatt elsajtított ábrázolásmódok, technikák gyakorlása mellett az utcarészletek pontos, kidolgozott térábrázolására esett a hangsúly. A vásznakon Kézdivásárhely és környéke elevenedik meg. Grafika órán kompozíciók készültek vegyes technikával és op-art stílusban. Mai társadalmunk tükröződik az egyéb technikákkal kiegészített fotómontázsokon. A szobrászat órákon újabb sakkfigurák készültek – ezúttal sokkal letisztultabb formában, és hosszú, szeptembertől márciusig tartó folyamat eredményeként születtek meg a gipszbe öntött színezett maszkok.

Az itt látható rendkívül gazdag kiállítási anyag mellett számos munkát elküldtek pályázatokra. Ezek közül a legrangosabbakat soroljuk csak: Lengyelországba, Torunba küldtek munkát a Mindig kék, mindig zöld pályázatra, Lipovára, Arad megyébe Az ősz színei pályázatra, az Alege! Este dreptul tau pályázatra, amelyet a Tanügyminisztérium és a Fogyasztóvédő Ügynökség hírdetett meg, valamint a Kincsünk az egészség, és Ez vagyok én kézdivásárhelyi pályázatokra. Míg az előbbiekre még nem hirdettek eredményt, ez utóbbi pályázaton I. díjat nyert Kanyó Beáta V.-es, és György Erna-Beáta VI.-os tanuló, II. helyezést kapott Torzsa Brigitta V.-es, és III. díjat Csüdör Tímea V-es., valamint Geregely Szabolcs VI. osztályos tanulónk.

Egész évi munkájukért, szorgalmukért tanáraik dicséretben részesítik:

·         Csüdör Tímea, Kanyó Beáta, Keserű Kincső, Illés Réka, Fülöp Henrietta, Szabó Gyula, Seceleanu Andrea és Torzsa Brigitta V. C. osztályos tanulókat,

·         Csorba Tímea, Bede Henrietta, Kovács Kinga, Tuchilus Kriszta, Lukács Anna, Oláh Zsanett, Bács Judit, György Erna VI. B. osztályos tanulókat,

·         Hosszú Szabolcs, Papp Jessika, Lénárt Andrea, Forra Hunor, Orbán Johanna, Porkoláb Zenkő, Miricioiu Melinda, Cora Silvia, Harai Adrienn, Szigeti Zsanett, Marosi Hunor, Gocz Norbert VII. osztályos tanulókat,

·         valamint Baláska Csongor, Baláska Etele, Varga Eszter és Kelemen Zénó VIII. osztályos tanulókat. Gratulálunk, csak így tovább!

Végezetül, megköszönjük házigazdáinknak, az Incze László Céhtörténeti Múzeum munkatársainak a tárlat elrendezésében nyújtott segítséget.

Kollégáink áldozatos munkáját is köszönjük, gratulálunk diákjainknak a kitartó munkáért, szép eredményekért, a szülőket pedig bátorítjuk, irányítsák továbbra is gyerekeik figyelmét a művészetek fele. Végzős 8.-osainknak kívánjuk, váljon valóra minden tervük, álmuk, őrizzék és ápolják azt a tudást, amit a művészet órákon elsajátítottak, s használják bátran és bizalommal bármilyen pályára lépnek a jövőben.Ballagás

Elballagtak május 26-án  a XII. osztályos diákjaink és június9-én a VIII. osztályos végzőseink.
A ballagás alkalmával Nagy Mózes-díjban részesültek:Molnár Mária tanárnő kiváló szakmai felkészültségéért, példaadó tanári magatartásáért és szeretetben gazdag közösségépítő munkájáért. Román nyelv és irodalom tanárként kisebbségi helyzetben is a diákokat sikerélménnyel ruházta fel. Következetes, jóérzésű és lelkes ifjúságot nevelt. A megbízhatóság és a gondviselés állandó őre. Emberségből és munkamorálból példát mutatott.


Kémenes Erika szülő a szülőbizottságban betöltött aktív szerepéért, lelkes és ösztönző tanácsaiért, iskolánk rendezvényei mellett elkötelezett támogatásáért.Rancz Adrienn a középiskola évei alatt iskolánkban kiemelkedő tudományos sikereiért, magasívű versenyeredményeiért, elkötelezett szellemiségéért és kulturális igényű tevékenységéért.Budai István a középiskolai évei alatt iskolánkban felmutatott tudományos sikereiért, és az iskola életét meghatározó szónoki- előadó művészetéért. Így szép orgánumával egyedivé tette kulturális rendezvényeinket.Balázs Etelka a középiskolai évei alatt iskolánkban nyújtott lelkes és következetes kulturális tevékenységéért.

A VIII. osztályos diákok közül Nagy Mózes-díjban részesült: Vitályos Norbert, Csüdör Karola és Tamás Benedek.