2014. június 10., kedd

Ballagás

XII. osztályos ballagás
 
addig vagyunk-leszünk
amíg a lépcsők bennünk is
vásnak-vénülnek
s újulnak a falak amíg
halljuk a csengőt

Kányádi Sándor szavaival köszöntöttünk május 30-án minden jelenlevőt a Nagy Mózes Elméleti Líceum végzős diákjainak ballagásán.  Ez a nap több, mint a másik, ezt midannyian tudjuk, hiszen növendékeink útra kelnek, hogy a meglévő tálentumaikat értékesítsék.

Jelenlétükkel és bátorító szavaikkal szebbé tették ünnepünket: Farkas István szaktanfelügyelő úr a Megyei Tanfelügyelőség részéről, főtiszteledendő Vargha Béla főesperes úr, Dezső László Levente református segédlelkészt,  Bokor Tibor polgármester úr, Nagy Judit szölőbizottsági elnök, valamint Bejan András igazgató úr és dr. Mocsáry-Gondos Beáta aligazgatónő.
 
A XI. osztályos diákok énekkel, verssel és hejsza zárótánccal búcsúztak végzős barátaiktól. Énekelt Balázs Eszter, Deszke Anna és  Dávid István. Szavalt Biró Beáta. Az évfolyam nevében beszédet mondott Antal-Dobra József.

A XII. osztályos diákok ünnepi műsorában az évfolyam nevében búcsúbeszédet mondott Fülöp Andrea. Szavalt Daczó Zádos és Rancz Anett. Szólót énekelt Imreh Júlia, Kádár László Gellért, Baróthi Johanna és Pascu Tamara.
 
Kedves végzős  diákok, ballagásotok alkalmával  szeretnénk élettapasztalatunk tanulságait, a meg-megújuló küzdelmek fortélyait, és  a hétköznapi csodák hitét sűrítve átadni Nektek, hogy induljatok a bátrak mosolyával!
 
A fényképeket készítette: Tompa Réka (XI. E):
 
 VIII. osztályos ballagás

Június 13-án ballagtak el a VIII. osztályosok.
Vendégeink voltak: Farkas Csaba tanfelügyelő úr, a Megyei Tanfelügyelőség részéről és Hegedűs Ferenc városi tanácsos úr.            


A hetedikes diákok tolmácsolásában Sárhelyi Erika és Márai Sándor gondolatai az útról és utazásról hangzottak el. Életünk vándorút az önmagunk és világban való helyünk keresése során. Most éljük azt a pillanatot, amikor az ismert, kitaposott, fényesre koptatott irányt fel kell cseréljük a rejtélyes, titokzatos és ismeretlen újjal. A felcsendülő dalok és Ercse Zsuzsánna útravaló zsavai is azt jelezték, hogy szellemi batyutokban az Alma Mater minden kincse benne legyen a jövőre. A diákokat felkészítette Tamás Anna-Mária tanárnő.
A VII. osztályosok virágtánccal búcsúztak végzős társaiktól.

A VIII. osztály ünnepi műsorban Szilágyi Domokos verssoraival keltette életre „az úgy látszik, felnőttél fiam” életérzést. Számukra az iskola első napja Mackó Muki bátorító társaságával kezdődött, majd a „játsszunk valami más!” napokon keresztül hétmérföldes csizmával érnek el a mába, hogy megkeressék helyük a világban. A dalok szavaival a  Be nehéz az iskolatáska érzésétől a  Ákos Gyermekember vallomásáig haladtak. Az irodalmi műsort összeállította dr. Deák Ferenc, az énekeket tanították dr. Rancz Teréz és Pakó László tanárok. Zenélt az NMG Band.
A VIII. osztályosok nevében búcsúbeszédet mondott Dáni Eszter.

A  végzős diákok tanulmányi eredményeit és versenyeken elért sikereit az aligazgatónő (országos és nemzetközi)  és a végzős osztályfőnökök értékelték:
- a VIII. A osztály tanulmányi eredményét ismertette Bács Éva tanárnő,
- a VIII. B osztály tanulmányi eredményeit ismertetette Miklós Katalin tanárnő.
Kedves végzős diákok, az ünnep maradandó a halandó hétköznapok között. Kívánjuk, hogy a ballagásotok életetek egyik legszebb napja legyen! 

Rajzkiállítás


Iskolánk rajztagozatának negyvenegyedik évzáró kiállítását május 23-án nyitottuk meg az Incze László Céhtörténeti Múzeum kiállítótermében.
Ebben a tanévben a rajztagozaton tanító művésztanárok: Györgyjakab Boróka, Nagyoláh Ágnes, Koszta Ervin és Vetró András.
 
A választékos témák közül kiemeljük:
- V. osztály diákjai a csendéletek és drapériák festésén tanulmányozták a kiegészítő színek kontrasztját, szobrászati tevékenységük alatt állati figurákból készítettek dísztárgyakat
 
- VI. osztály diákjai csillagjegyek és önarckép témaköröket grafikák, táj és csendélet témákat olajképeken gyakorolták, szobrászati tevékenységük eredménye az összerakható játékok, róvásírásos névtáblák és 3D-s monogramok
 
- VII-VIII. osztály növendékei én és a zene, álomvilág és ősi kultúrák tematikát bemutató linómetszeteket készítettek, amelyeket illusztrációkkal és karikatúrákkal egészítettek ki, a művészettörténeti órákon elsajátított szürrealista nézőpontot használtak fel olajtechnikával, szobrászati tevékenységük szép példái a kiállított  domborművek
 
Sikereses pályázatokon szép eredményt ért el Máthé Balázs (VI. B) és Keresztes Zsolt (VII. B).
 
A kiállítást megnyitotta dr. Mocsáry-Gondos Beáta aligazgatónő. A tárlatot méltatta Koszta Ervin festészettanár.
A VIII. B osztály búcsúzott a rajztagozattól. Az évfolyam nevében beszédet mondott Bagoly Anabella. A végzős osztály diákjai Dsida Jenő: Tíz parancsolat alkotásának dramatizállt változatát mutatták be. Az előadást rendezte dr. Deák Ferenc magyartanár. Pakó László zenetanár irányításával a kórus zárta ünnepi rendezvényünket.
 
A fényképeket készítette Dénes Botond (X. C).