2013. június 17., hétfő

VIII. osztályos ballagásJúnius  14-én a VIII. osztályos diákok is útrakeltek, hogy ősszel megérkezhessenek újabb meghódítandó betűvárakhoz, számháborút kezdjenek az újabb imerettárral, és hosszú folyosókat járjanak be a bölcsesség labirintusában.
Ady Endre ismert versének részletével gondolunk a búcsúzásra:
„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
 Én iskolám köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt  mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni,
 S hűn állni meg Isten s ember előtt.”

Ballagó ünnepünk alkalmából Bejan András igazgató úr és dr. Mocsáry Gondos Beáta aligazgatónő mellett szeretettel üdvözöltük Hegedüs Ferenc önkormányzati tanácsos urat, Hölgyes Pál plébános urat és Vetró András tanár urat, a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület elnökét. Bejan András igazgató úr biztató szavakkal búcsúztatta diákjainkat.
A VII. osztályosok részéről beszédet mondott Bagoly Anabella és Jakab Júlia. Ezt követően László Noémi, erdélyi költőnő Feketeleves gyerekverskötetének egy rövid adaptációját mutatták be. A versek a költői felnagyítással és túlzással beszéltek kamaszos álmainkról és problémáinkról. Talán ... ma nem a jó tanuló felelt. A ballagás idején, Pakó László tanár úr irányításával, a NMG Bend zenekar működött közre.
A ballagó VIII. osztályos diákok műsorukkal üzenték: Thomas Mann szerint az élet olyan, mint egy kígyózó tánc, amelyben táncos énünk folyamatosan változik. Időnként meghal bennünk valaki ahhoz, hogy egy másik valaki megszülethessen. Így az élet egyúttal változó személyiségünk, önmagunk keresése. E megimerési folyamatban kapu előttünk, kapu mögöttünk. Ünnepi műsoruk erről a véget nem érő változásról, küzdelemmel járó önkeresésről szólt. Azt kísérelték meg egyrészt a kicsikkel együtt eljárt néptánccal, ugyanakkor olyan nagy költőnk mint Kányádi Sándor, Egyed Emese, Tóth Krisztina, Sárközy György, Fekete Vince költeményein, másrészt Pap Timea és Molnár Balázs saját alkotásain keresztül fogalmazták meg, hogy az elmúlt négy esztendő alatt hogyan serdültek kamasszá, váltak önfeledt gyermekből tanácstalan, önmaga korlátait és lehetőségeit kutató gyermekemberré, hogy kik segítettek ebben a folyamatban, milyen emlékekkel és élményekkel feltarisznyálva jutottak el életük egy újabb fejezetéhez. Gondolataikat, ellentmondásos, hullámzó érzéseiket a Republik, Bródy, Kálloy, Rúzsa Magdi és Sólyom Tibor dalai által is kifejezték. Nyitásként ünnepi beszéddel köszönt el az évfolyam nevében Rancz Adrienn VIII. A osztályos tanuló.
dr. Mocsáry Gondos Beáta aligazgatónő a végzősök tanulmányi eredményeit ismertette. Az igazgató úr átadta az évfolyam kitüntetettjeinek a díjakat.
Hölgyes Pál plébános úr szólt a jelenlevőkhez, és mondott áldást a ballagó diákokra.  

Iskolánk himnuszával zártuk ünnepi műsorunkat. A végzősöknek kívánunk sikeres vizsgákat és derűs vakációt!
 
 

 
Csomos Attila (IX. A) képei:


 

2013. június 12., szerda

Diáknap

Június 3-án a diákszövetség szervezésében diáknapot tartottunk. A szórakoztató játékok csapatépítő és közösségkovácsoló szándékkal valósultak meg. Közkedvelt tevékenységnek bizonyult a flashmob. A versenyek közül kiemeljük a foci-, sakk-, ugrókötél bajnokságot, az aszfaltfestést, a minimaratont, a  főzőversenyt, az íjászatot és a loti futi versenyt. Nagy érdeklődés kísérte a tanár-diák meccset.
 

 


 Csomos Attila (IX. A) képei:


2013. június 9., vasárnap

Ballagás

Május 31-én elballagtak a végzős XII. osztályos diákjaink.
A ballagó ünnepségen beszédet mondott, jelenlétével megtisztelte eseményünket:
Kőmíves Noemi magyar szakos megyei tanfelügyelő, Hegedüs Ferenc városi tanácsos, főtisztelendő Varga Béla  főesperes, nagytisztelendő Beder Imre lelkipásztor, Biró Judit szülőbizottsági elnöke, Vetró András a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület elnöke, Bejan András igazgató úr és dr. Mocsáry-Gondos Beáta aligazgatónő.
 
"Légy ma gyerek és játssz megint velem!" dal soraival köszöntötték a végzőseket a XI. osztályos diákok. Beszédet mondott Balogh Zsuzsa. "A nagy utazás" érzéséről énekelt Imreh Julika és Kádár Gellért. Körtánccal mutatták fel a teljesség igényét, az összetartozás szép pillanatát, mert "amikor a  banda ezt a kólót játssza, mosolyog a jóisten, közénk all egy táncra".
Nemes gesztus volt a valamikori Szent Imre Diákegylet zászlójának- Vetró András művész úr által készített új változatának-, a felavatása és átadása.
A végzős diákok "kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni majd az unokáknak, mikor körbeállnak"dallal búcsúztak. Beszédet mondott Ugron Nóra. 
Bokor Zoltán, Gábor Ágnes, Csulik Csilla, Kertész Eszter és Göthér Eszter a szeretet tézisét fogalmazta meg. Lestyán Attila osztálytársa, Ugron Nóra versét tolmácsolta.
Kedves Végzősök, kívánunk sikeres érettségi vizsgát és egy sikeres életet számotokra! 
Rajzkiállítás

Május 24-én délután 5 órától az Incze László Céhtörténeti Múzeumban kerül sor a rajztagozatos diákok évzáró tárlatára.
A tárlatot megnyitotta dr. Mocsáry-Gondos Beáta aligazgatónő. A kiállított munkákat és az év képzőművészeti tevékenységet méltatta Bakó Kinga tanárnő.
Az év témája a természet tanulmányozása és kiemelt művészettörténeti alkotások elemző megismerése volt. A közös tematika eltérő technikával, rajztudással és egyéni meglátással vált egyszerivé és megismételhetetlenné.
A rajztagozatos diákok tanáraik irányításával a tanév során nagy számú hazai és nemzetközi rajzpályázaton vesznek részt.
 
Kiemelkedő eredmények:
Márton Fanni, VI. B, különdíj, Szent Anna 2050-ben
Opra Zsolt, VIII. B, I. díj, Legmerészebb álmom
Ambarus Eszter, VIII. B, II. díj, Legmerészebb álmom
Ercse Zsuzsa, VI. B, dicséret, Karácsony
 
Már Kitti (VI.B), Szígyártó Roland (V. B), Bagoly Annabella (VII. B) és Molnár Balázs (VII. B) a Cimbora Falon innen - Falon túl pályázaton  közös táborozást nyertek.
 
Agyo Roberta (VI. B), Keresztes Zsolt (VI. B), Szabó Andor (5 B) és Szávuly Róbert (VIII. B) a  Cimbora Falon innen - Falon túl pályázaton dicséretet nyert.
 
Magyarnak lenni pályázat eredménye: Ercse Zsuzsa I. díj, Mike Timea II. díj és Kovács Ágota III. díj.
A külföldi pályázatokról az új tanévben érkeznek visszajelzések.
A Rotary Klub az idén a következő diákokat jutalmazta: Opra Zsolt, Bagoly Annabella és Baricz Eszter. A díjakar Derzsi Gyula úr adta át.
 
A szakosztályok értékelőiből megtudtuk:
Grafika (Bakó Kinga tanárnő irányításával)
Kedvelt témák közé tartozott az Inicialék, A jövő városa (a természet formavilágát emeli ki, az organikus alakzatok kompozíciókban nyernek feldolgozást), Portrék (az elmélyült önismeret eredménye, az alkotó egyéniségének megmutatása).
A művészettörténeti ismereteket a VIII. osztályos diákok hármas sorozatukban mutatták be.
Egy kép imitáció három változatban.
 
Festészet (Koszta Ervin tanár úr irányításával)
Az V. osztálynak egyik kiemelt témája a csendélet drapériával, amely által a monokróm és a kiegészítő színeket tanulmányozták. A VI-VII. osztályban a hangsúly a természet ábrázolására tevődött. Itt a színskála megismerése mellett lehetőség adódott az olajfestés elsajátítására.
VIII. osztályban a modernizmus megismert művészeti ágainak formavilágában alkottak.
 
Szobrászat (Vetró András tanár úr irányításával) 
Változatos témákkal és formavilágokkal dolgoztak. V. osztályban kedvelt téma volt az Ülő figura, Kedvenc mesém és a Fantasztikus állat tematika körszobor és dombormű kivitelezésben.
A VI. osztály részére a Cirkusz és a Madárijesztő volt kijelölt tematika. A VII. osztályosok a Kedvenc művészettörténeti alkotásom, valamint Én és a madár téma domborműben ábrázolva. A VIII. osztályosok díszmaszkot készítettek gipszből kiöntve és megfestve.