2011. április 19., kedd

Író-olvasó találkozó

A Diákszövetség (DSZ, irányító tanár: Ferencz Éva) április 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából író-olvasó találkozót szervezett iskolánkban. A magyarok 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapját idézve, emelik ki nagyobb hangsúllyal nemzeti irodalmunkat.

Meghívott vendégeink Fekete Vince és Sántha Attila költő. Az iskola diákjainak eltérő korosztályait figyelembe véve külön tevékenység volt az elemi-, általános- és középiskolai diákok számára. Az irodalmi hagyományt a kisiskolások számára a mese és a gyerekhangra írt szövegekkel szólaltatták meg. A nagy dikok részére a posztmodern költészet nyelvszemléletében írt beavatástörténeteket adtak elő.

Ugron Nóra élménybeszámolója:
Április 11. József Attila születésnapja, a Magyar Költészet Napja. Minden évben elhangzik az iskolapadok felett, azonban nagyon ritkán emlékezünk meg közösen a suliban. Az idén azonban ez másként volt, egy egész napot felölelő író-olvasó találkozót szerveztünk a diákszövetséggel a Nagy Mózes Elméleti Líceumban.
Meghívottaink Fekete Vince és Sántha Attila költők voltak, akik külön előadást tartottak az elemi-, középiskolás- és líceumi diákok számára. A díszterem mindhárom beszélgetés során zsúfolásig megtelt és mindhárom alkalommal nevetés rázta meg a termet. A kisebbek mesét hallhattak, a nagyobbak meg posztmodern verseket, a diákok számára „pikánsnak” számító írásokat és székely verseket.
A siker átütő volt. Már nagyon régen nem gyűltünk így össze ezen a napon. Újságból, tévéből, rádióból folyik ki a rendezvények sora, de ahol talán a legfontosabb lenne, a felnövő generációnak az iskolában legtöbbször csak száraz órai tananyagként tűnik fel. Ezúttal változtattunk kicsit, teljesen biztos, hogy minden résztvevő egy érdekes és vicces, ugyanakkor hasznos napként könyveli el az idei Magyar Költészet Napját a Nagy Mózesben.2011. április 12., kedd

Gyöngyösi vendégeink

2011. április 7-10. között a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumból testvériskolánk küldöttségét fogadtuk.
A két intézmény közötti kapcsolat tizenkilenc évre tekint vissza. Az iskolák életében több generáció nőtt fel ez időszak alatt. Czinder Péter igazgató úr szerint a gyöngyösi látogatók száma meghaladja az ezret. A számok arról is beszélnek, hogy anyaországi és kisebbségi sorsban élő gyerekek között így születnek életre szóló barátságok. A személyes kapcsolatok nagy távolságokon és határokon nyúlnak át. A közös találkozások egymás régiójának bemutatását és kulturális örökségeink ismertetését is jelentik.

Pénteken kirándulást szerveztünk vendégeinknek a Gyimesbe. Útközben megálltunk a Nyergestetőn. Elidőztünk a kopjafáknál. Meghallgattuk a vendégdiák tolmácsolásában Kányádi Sándor: Nyergestető című versét.
A nagyobb állomás Gyimes, „patakország” volt. Gyimesfelsőlokon felkerestük az Ápád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnáziumot. Berszán Lajos esperes, iskolaigazgató betekintést adott az iskola történetébe és az itt tanuló diákok életébe. A csángó identitás többértelműségét ismertük meg.
Gyimesbükkön a Rákoczi-vár romjait kerestük fel. Hazafele Csiksomlyón a kegytemplomot látogattukmeg és Csíkszeredában sétáltunk.

Szombaton Csernátonban kirándultunk. A Haszmann Pál Múzeumban a népi kultúránk tárgyi emlékeit mutattuk be. Szemléletes előadást tartott Haszmannn Pál múzeumigazgató. Innen az Ikavárhoz látogattunk.
Vendégeink vasárnap utaztak haza.

Kívánunk vendégeink számára áldott húsvéti ünnepet és kellemes vakációt!