2010. december 1., szerda

TUDEK 2010

Az erdélyi középiskolai oktatásban közkedvelt és jelképszerű a TUDEK mozaikszó megnevezése és használata. Teljes jelentése Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája, amelynek IX. fordulójára került sor 2010. november 26–28. között Csíkszeredában.
Házigazda a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző oktatási intézmény.

A verseny célkitűzése és lefolyása: kutatási szekciók kijelölésével a középiskolai diákok lehetőséget és ösztönző hatást kapnak tanáraik irányításával az önálló kutatói munka végzésére és eredményeik versenyhelyzetben való bemutatására, rangos szakmai zsűri általi megítélésre.
A kutatás a verseny felhívása előtt is elkezdődhet. Egy kisebb ismertető és jelentkezési űrlap elektronikus változatával jelentkeznek. A kijelölt határidőre beküldik a dolgozat elektronikus és nyomtatott változatát. A konferencia napján egy PowerPoint bemutató alátámasztásával bemutatják pályamunkájukat, amelyet a zsűri elnökének irányításával szakmai értékelés követ. Itt az értékelés mellett a hiányosságok és a jövőben továbbfejleszthető javaslatok is elhangzanak. A jelen sorok írója személyes véleménye erről a gesztusról: érdemes továbbgondolni az elhangzott építő jellegű kritikákat, mert egyetemi professzorok szakszerű megítélése diákjaink bemutatkozásáról azt is jelenti, hogy komolyan veszik és egyenrangú szellemi partnernek tekintik őket.

Iskolánkból tíz dolgozattal vettek részt diákjaink. Ez történhetett egyéni és páros szerzők szereplésével is. Az ország 24 iskolájából voltak versenyzők. A részvételi arányt tekintve a mi iskolánk a harmadik helyen volt. A díjazottak tavasszal a magyarországi döntőn (TUDOK) folytatják a megmérettetést.

Részvevők és eredmények:

I. Néprajz – népi építészet
1. Ráduly Nóra Boglárka: A kenyérsütés Gelencén régen és ma, I. díj (felkészítő tanár: Dr. Deák Ferenc)

2. Miklós Ágnes: „Valahol egy hegedűből rég kihalt a hang”, II. díj és a Kolozsvári Néprajz és Antropológia Tanszék Demény István Pál-díja (felkészítő tanár: Nagy-Babos Tamás)

3. Bálint Emőke: „A nemzet napszámosa voltam” (A néptanító élete a szórványmagyarság életében), a Kriza János Néprajzi Társaság könyvjutalma (felkészítő tanár: Dr. Deák Ferenc)

4. Budai Kinga: Párhuzamok a népi kultúrában, a Kriza János Néprajzi Társaság könyvjutalma (felkészítő tanár: Nagy-Babos Edit)

5. Csulik Csilla – Bölöni Cecília: Csernátoni udvarházak (felkészítő tanár: Nagy-Babos Edit)

6. Siposs Karola Emese – Bardocz Orsolya: A méhészet rejtelmei, avagy ember-méh-természet optimális viszonya (felkészítő tanár: Nagy-Babos Tamás)

II. Irodalom – nyelvészet
1. Balogh Zsuzsa – Bögözi Réka: Egy lektűr (Stephenie Meyer: Alkonyat) mítoszának hatása alakuló olvasói szokásunkra, II. díj (felkészítő tanár: Dr. Deák Ferenc)

III. Társadalomtudományok – pszichológia

1. Bíró Erzsébet Etelka: A játék szerepe a kisiskolás gyerekek szociális fejlődésében, III. díj (felkészítő tanár: Gyergyai Réka)

IV. Kémia – biokémia
1. Léva Norbert – Fülöp Andrea: Kémiai ismeretek őseink mindennapjaiban, III. díj és a Sapientia Tudományegyetem különdíja (felkészítő tanár: Rozsnyai Árpád)

V. Humánbiológia
1. Kész Blanka: A levegő amit belélegzünk (felkészítő tanár: Dr. Mocsáry-Gondos Beáta)

A nyerteseknek gratulálunk! Diákolvasóink számára kívánunk ösztönző kihívást a jövőben is sorra kerülő versenyen való részvételre!

(A PowerPoint bemutatókat a későbbiekben csatoljuk. Így betekintést nyújtunk munkáinkba.)
A TUDOK kárpát-medencei fordulót Békéscsabán az Andrássy Gyula Gimnáziumban szerverzték meg.
Az erdélyi regionális döntőn díjjal kitűntetett diákjainkkal jelen voltunk.


 Sólyom László, volt köztársasági elnök beszélt a fiatal kutatókhoz.