2010. december 1., szerda

TUDEK 2010

Az erdélyi középiskolai oktatásban közkedvelt és jelképszerű a TUDEK mozaikszó megnevezése és használata. Teljes jelentése Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája, amelynek IX. fordulójára került sor 2010. november 26–28. között Csíkszeredában.
Házigazda a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző oktatási intézmény.

A verseny célkitűzése és lefolyása: kutatási szekciók kijelölésével a középiskolai diákok lehetőséget és ösztönző hatást kapnak tanáraik irányításával az önálló kutatói munka végzésére és eredményeik versenyhelyzetben való bemutatására, rangos szakmai zsűri általi megítélésre.
A kutatás a verseny felhívása előtt is elkezdődhet. Egy kisebb ismertető és jelentkezési űrlap elektronikus változatával jelentkeznek. A kijelölt határidőre beküldik a dolgozat elektronikus és nyomtatott változatát. A konferencia napján egy PowerPoint bemutató alátámasztásával bemutatják pályamunkájukat, amelyet a zsűri elnökének irányításával szakmai értékelés követ. Itt az értékelés mellett a hiányosságok és a jövőben továbbfejleszthető javaslatok is elhangzanak. A jelen sorok írója személyes véleménye erről a gesztusról: érdemes továbbgondolni az elhangzott építő jellegű kritikákat, mert egyetemi professzorok szakszerű megítélése diákjaink bemutatkozásáról azt is jelenti, hogy komolyan veszik és egyenrangú szellemi partnernek tekintik őket.

Iskolánkból tíz dolgozattal vettek részt diákjaink. Ez történhetett egyéni és páros szerzők szereplésével is. Az ország 24 iskolájából voltak versenyzők. A részvételi arányt tekintve a mi iskolánk a harmadik helyen volt. A díjazottak tavasszal a magyarországi döntőn (TUDOK) folytatják a megmérettetést.

Részvevők és eredmények:

I. Néprajz – népi építészet
1. Ráduly Nóra Boglárka: A kenyérsütés Gelencén régen és ma, I. díj (felkészítő tanár: Dr. Deák Ferenc)

2. Miklós Ágnes: „Valahol egy hegedűből rég kihalt a hang”, II. díj és a Kolozsvári Néprajz és Antropológia Tanszék Demény István Pál-díja (felkészítő tanár: Nagy-Babos Tamás)

3. Bálint Emőke: „A nemzet napszámosa voltam” (A néptanító élete a szórványmagyarság életében), a Kriza János Néprajzi Társaság könyvjutalma (felkészítő tanár: Dr. Deák Ferenc)

4. Budai Kinga: Párhuzamok a népi kultúrában, a Kriza János Néprajzi Társaság könyvjutalma (felkészítő tanár: Nagy-Babos Edit)

5. Csulik Csilla – Bölöni Cecília: Csernátoni udvarházak (felkészítő tanár: Nagy-Babos Edit)

6. Siposs Karola Emese – Bardocz Orsolya: A méhészet rejtelmei, avagy ember-méh-természet optimális viszonya (felkészítő tanár: Nagy-Babos Tamás)

II. Irodalom – nyelvészet
1. Balogh Zsuzsa – Bögözi Réka: Egy lektűr (Stephenie Meyer: Alkonyat) mítoszának hatása alakuló olvasói szokásunkra, II. díj (felkészítő tanár: Dr. Deák Ferenc)

III. Társadalomtudományok – pszichológia

1. Bíró Erzsébet Etelka: A játék szerepe a kisiskolás gyerekek szociális fejlődésében, III. díj (felkészítő tanár: Gyergyai Réka)

IV. Kémia – biokémia
1. Léva Norbert – Fülöp Andrea: Kémiai ismeretek őseink mindennapjaiban, III. díj és a Sapientia Tudományegyetem különdíja (felkészítő tanár: Rozsnyai Árpád)

V. Humánbiológia
1. Kész Blanka: A levegő amit belélegzünk (felkészítő tanár: Dr. Mocsáry-Gondos Beáta)

A nyerteseknek gratulálunk! Diákolvasóink számára kívánunk ösztönző kihívást a jövőben is sorra kerülő versenyen való részvételre!

(A PowerPoint bemutatókat a későbbiekben csatoljuk. Így betekintést nyújtunk munkáinkba.)
A TUDOK kárpát-medencei fordulót Békéscsabán az Andrássy Gyula Gimnáziumban szerverzték meg.
Az erdélyi regionális döntőn díjjal kitűntetett diákjainkkal jelen voltunk.


 Sólyom László, volt köztársasági elnök beszélt a fiatal kutatókhoz.


2010. november 18., csütörtök

XXXV. Matematikai Körverseny

2010. november 13-án Baróton került megrendezésre a XXXV. Matematikai Körverseny.

Benevező iskolák: Zajzoni Rab István Középiskola (Négyfalu), Áprily Lajos Főgimnázium (Brassó), Mircea Eliade Főgimnázium (Segesvár), Aurel Mosora Gimnázium (Segesvár), Orbán Balázs Gimnázium (Székelykeresztúr), Baróti Szabó Dávid Líceum (Barót), Gaál Mózes Gimnázium (Barót) és Nagy Mózes Elméleti Líceum (Kézdivásárhely).

A tevékenységet 1993-ban Baróton indították. Az évi versenyek között rangos helyet foglal el. Az idéntől az országosan elismert és támogatott versenyek sorába tartozik. Az itt szerzett eredmény a középiskolás diákok számára a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen felvételt jelent. A kisebb diákok számára is ösztönző hatással bír a matematika tanításában.
Diákjaink eredményei:
V. osztály: I. Forró Kinga, II. Dáni Eszter (Dáni Zsuzsa felkészítő tanár)
VI. osztály: II. Rancz Adrienn (Kész Mária felkészítő tanár)
VIII. osztály: III. Bíró Enikő (Kész Mária felkészítő tanár)
IX. osztály: Dicséret Kémenes Attila (Egyed Géza felkészítő tanár)
X. osztály: II. Lestyán Attila (Dáni Zsuzsa felkészítő tanár)
XI. osztály: I. Budai Kinga (Egyed Géza felkészítő tanár)
XII. osztály: III. Miklós Melinda (Egyed Géza felkészítő tanár)

Gratulálunk az eredményekhez, és további sikert kívánunk!

„Szeress adni!”

Iskolánkban Dr. Mocsáry Gondos Beáta aligazgatónő kezdeményezésére és az ő vezetésével heti rendszereséggel kézművességi tevékenységet folytatunk. Tanárok és diákok együtt karácsonyfadíszeket és ünnepi dekorációkat készítenek.

A foglalkozásra a biológiateremben kedd és péntek délutánonként három órától kerül sor. Ha szeretnél résztvenni, hozzál magaddal ollót és anyagot! Ha még nincs elképzelésed, akkor csak tekints be ide, és kedvet kapsz egy kis alkotáshoz!

Az előállított tárgyakat értékesíteni fogjuk. Ennek összegét jótékonysági kezdeményezésekre fordítjuk.

A képeket az első találkozó várakozó pillanataiban készítettük.

Életmű-díj

2010. október 12-én iskolánk tanárai közül Héjja István, Rozsnyai Mária és Vetró B. Zsuzsa tanárok Életmű-díjban részesültek. A kitüntetést az iskola ajánlására az RMPSz Kovászna megyei szervezete adta át. A kiemelt tanárok pályájuk összegzéseként az eddigi kitartó és elhivatott munkájukért részesültek elismerésben.
Az iskola vezetősége és munkaközössége nevében gratulálunk. Kívánunk számukra további egészséget!
2010. november 17., szerda

Maturandus

2010. november 12-én a XII. osztályos diákjaink nagykorúsítását jelképező szalagavató ünnepén voltunk együtt. A maturandus kivételes alkalmát szimbólumokkal is megerősítjük. A szalagavatás rituális mozzanatával a végzősöket kiemeljük a nagy számú közönség soraiból. A tisztelet és öröm érzésével vesszük Őket körül.
Az ünnepségen beszédet mondott Bejan András igazgató úr.

Az ünnepi műsor ismertetéseként Budai Kinga (XI. B) diák bemondó szövegét közöljük:

"Lehet, hogy most kezdődik minden? Lehet, hogy most kezdődik el..." vagy éppen most ér véget? Elkezdődik, és mint minden kezdet, egyben befejezés is, gyermekkorod befejezése. Most múlik pontosan. Engedd, hadd menjen! De soha ne feledd, hogy milyen volt! Milyen volt ok nélkül örülni. Milyen volt gyermeki szívvel fontosnak látszani. És fontosnak látni apró kis dolgokat, gyémántfoltot a szálló homokban, szivárványt az esőcseppben, anyai szót a hangzavarban, apai kézfogást a bizonytalanságban. Saját arcodat látni barátaid szemtükrében. Vidd magaddal a ma húzódó láthatatlan határon túlra gyermekkorod legszebb, legőszintébb pillanatainak batyuját! Zárd ezeket biztos helyre, szíved mélyére, lelked rejtett zugába! És felnőttkorod megpróbáltatásai közepette engedd majd magadhoz ezeket, hogy néha színt vigyenek a szürkeségbe! És fényt gyújtsanak az éjszakában.

A XI. osztályosok műsorának címe: Színezd újra életed, ha megfakulna! Ne ijedjetek meg az indító képek groteszk, ijesztő hangulatától. Azt kívántuk jelezni: választhatjátok mindennek az ellenpontját is. A szerelem, a tánc, az ünnep méltósága kiszínezheti az életet, eltüntetheti az unalmakat, a monotóniát.

Méltó ünnepet kívánunk nektek! Fogadjátok szeretettel a XI. osztáyosok műsorát! Köszönjük Demeter Lilla, Kerekes Ákos, Sentes Zsombor és Cserei Zoltán XII. osztályos diákok közreműködését, valamint a IX. A, B és D osztályosok segítségét. A műsort betanították: Tamás Annamária, Nagy-Babos Edit, Pakó László, Nagy-Babos Tamás és Gyergyai Réka tanárok."

A XII. osztályosok nevében beszédet mondott Keresztes Ágnes. Őt követte Forró Tímea, Gyergyai Zsuzsa fuvolajátéka és Deme Johanna, Demeter Lilla, Gyergyai Zsuzsa éneke. Közreműködött Imre Júlia, IX. A osztályos tanuló.

A XII. osztályos diákok a szalagtűzést követően a valcer és keringő táncok előadásával vették bírtokba a színpadot. A táncokat betanította Gyergyai Réka tanárnő.

Az ünnepség a Vadrózsa vendéglőben folytatódott.

Kívánunk számotokra a közeljövőben kitartást a vizsgahelyzetekhez! Viseljétek iskolánk szelleméhez méltó módon a végzősök kiválasztott szerepét! Éljetek egy megelégedett és mindig szép reményekben bizakodó életet!

Az első tíz képet Deme Tamás (X. A) készítette.2010. november 16., kedd

Gólyabál

Iskolánk idei gólyabáljairól (V. és IX. osztályok) diákjaink élménybeszámolóit tesszük közzé.

Tóth Emőke beszámolójából ismerjük meg az V. osztályosok gólyabálját (október 30.).

Nekünk, ötödikeseknek csodálatos élmény volt a gólyabál. Eltáncoltuk a gólyatáncot, amely előtt már nagyon izgultunk. A tánc után érdekes versenyszámok következtek. Az első versenyszámhoz mind a két V. osztályból kiválasztottak két-két párt. Ők különböző zenére táncoltak. Mind a négy pár nagyon ügyesen táncolt.
A legviccesebb versenyszám számomra a következő volt: a két pár minden tagjának bekötötték a szemét, egyik a másikat süteménnyel etette anélkül, hogy láttak volna valamit.
Ezt követően a nyolcadikosok kérdése következett: „Kié az MGB rendszámtábla Kovászna megyében?” Természetesen tudtuk, az aligazgató nénié. Ki kellett találnunk, hogy a felvételen melyik tanár énekel. Utána a mi énekversenyünk következett. Az A osztályból a Hatvanhetes úton állok, a B osztályból a Kör közepén állok kezdetű dalt kellett előadja a kiválasztott diák. Szépen énekeltek. A gólyabál egy jó bulival zárult. Mindenki táncolt és énekelt.
Végül köszönetet szeretnék mondani az V. osztályosok nevében az osztályfőnököknek és tanároknak, hogy segítettek az esemény megszervezésében. Köszönjük a nyolcadikosoknak, hogy anyáskodtak felettünk, erőt és önbizalmat adtak nekünk.

Veres Ágnes beszámolója vázolja fel a IX. osztályosok gólyabálját (október 29.).

Az idei tanévben is sor került a IX. osztályosok gólyabáljára. Az évfolyam négy osztálya: a matematika-informatika-billingv, a természettudomány, a filológia és a katolikus vallásosztály diákjai különféle próbák által mérhették össze tudásukat és ügyességüket.
A zsűritagok közé tartozott Bejan András igazgató úr, Csák László tanár úr, Bakó Kinga tanárnő, valamint a XII. osztályos részéről Deme Johanna és Török Botond végzős diákok.
Az osztályok szokásos gólyatánca után minden osztályból két párt jelöltek ki, akik a próbák között különféle zenékre táncoltak. A nyolc lányból Fülöp Andrea IX. B osztályos tanuló lett a 2010-es gólyakirálynő, valamint a mister Bajkó Tamás IX. D osztályos tanuló lett.
A próbákban az osztályok által választott személyek vehettek részt. A szórakoztató megmérettetések közé tartozott a főttkrumpli-hámozás, szőlőszedés, megadott szavakból felépített szerelmi vallomások, viszont pontszerzés érdekében hasznos volt tudnunk az iskola termeinek számát, a címeren szereplő jelképeket és a folyosókon található plakettek információit is.
Ferencz Éva tanárnő és a Diákszövetség ötlete után, az osztályok a hét egyik napján nagyszünetben egy kis rögtönzött előadással mutatkoztak be. A bálon és a próbahéten szerzett pontok eredményeként a B osztály nyerte az osztályok közötti versenyt.
A tombolahúzás után az iskola régizenekara, a Jam Band fokozta a hangulatot, majd néhány szám erejéig a helyi Silver Proof is zenélt.
Az este tizenegy óráig tartó buli alatt megszólaltak nagy slágerek, rock'n'roll hangzások, és a lassúbb dalok a pároknak is kedveztek.
Nagy élmény volt mindannyiunk számára ez a "beavatás." Reméljük, jövőben nekünk is sikerül ilyen jól megszervezni ezt az eseményt a következő gólyáknak.

A fényképek a IX. C osztályt mutatják be. Más osztályoktól is várunk képeket!


!

2010. november 2., kedd

Auschwitzi látogatás

A megbékélés jegyében Auschwitzben járt a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákcsoportja

Október folyamán Nagy Judit és Mike Tünde tanárok vezetésével a kantai líceum 13 diákja Lengyelországba utazott a Sziléziai Tartományi Ifjúsági Iroda (CVJM Schlesische Oberlausitz) meghívására. A kétévente sorra kerülő projekt a megbékélés és közös emlékezés jegyében kerül megszervezésre, a tanulmányi kirándulás célja a II. világháború zsidó haláltáboraink látogatása volt.

A tanulmányút legfontosabb üzenete a történelemmel való szembenézés, és kapcsolatteremtés hasonló korú német diákokkal, foglalta össze az út célját Nagy Judit, a kantai líceum német szakos tanára, aki második alkalommal szervez hasonló jellegű kirándulást.

A kézdivásárhelyi diákok utazását komoly egyéni munka előzte meg, melynek során a diákok olvasmányok, filmek segítségével szereztek ismereteket a II. Világháború során deportált zsidók történetével. Kutatásaik során feltérképezték a helyi zsidó történeteket is, így jutottak el a kézdivásárhelyi Kuffermann Máriához, akinek közeli hozzátartozója egyike azoknak, akik túlélték a haláltáborok borzalmait. A kézdivásárhelyi csoport így magával vihette a szerencsés túlélő szabaduló levelének másolatát Auschwitzbe, melyet az ott szervezett szeminárium keretén belül be is mutattak.

Az egyhetes tanulmányút során a csoport meglátogatta az auschwitzi törzstábort, és találkoztak Kazimierz Smolen túlélővel, a 1327-es fogollyal. Birkenauban többek közt Mengele doktor orvosi szobájának maradványait, a krematóriumot, és a restaurált barakkokat tekintették meg, és koszorút helyeztek el a magyar foglyok emléktáblájánál. A koszorúzást követően rövid műsorral is lerótták kegyeletüket, a diákok verset szavaltak, és Deme Johanna XII-es diák előadásában elhangzott a Fogolydal című ének.

A diákok ízelítőt kaptak a jelenkori zsidó kultúrából is krakkói kirándulásuk során. Az itteni városnéző körút során ellátogattak Krakkó zsidó negyedébe, majd egy kóser étteremben vacsoráztak, és részt vettek egy élő kletzmer hangversenyen.

A kézdivásárhelyi csoport szálláshelye az Oswieczimi Ifjúsági Szállóban volt, ahol esténként lehetőségünk volt egyéni beszélgetésekben kimondani a kimondhatatlant, és mindenki igénybe vehette a szálláshely könyvtárának kínálatát, rengeteg eredeti dokumentummal, fényképek másolatával.

Ferencz Éva tanárnő cikke


Ó nézz le édes Szűz Anyánk hű magyarjaidra!
Vigasztaló derűs napfényt árassz fiaidra!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!

Szűz Mária, magyar foglyok védő Nagyasszonya!
Messze, idegen országban légy remény csillaga!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!

Messze, idegen országban szenvednek fiaink,
Benned bíznak Szűz Mária, segítsd őket haza!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!

Ó, tekintsd az anyák könnyét, gyermekek imáját!
Segítsd haza a fogságból fiút, testvért, apát!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!


2010. október 30., szombat

Medgyesi testvériskolánk ünnepén

2010. október 29-én 11 órai kezdettel került sor a medgyesi Báthory István Általános Iskola új iskolaépületének avató ünnepére.

A testvériskolai kapcsolat második éve létesült iskolánkkal. A román környezetben élő magyar közösség kapcsolata egy háromszéki iskolával nemzeti tudatot erősít és az összetartozás közösségi érzését mutatja fel.
A kulturális hatások szépsége, az idegennyelv fontossága és a szórványterületen élő magyarok mindennapokért vívott küzdelme tanulságos számunkra.
Tanáraik hitét fogalmazza meg a meghívó mottójaként feltüntetett Reményik-idézet is:

„Egy lángot adok, ápold,
add tovább, és gondozd híven”

Városi honatyák és politikusok jelenléte emelte ki a nap jelentőségét.
Az ünnepet Szederjesi György igazgató úr beszéde nyitotta meg, aki rövid iskolatörténettel mutatta be a medgyesi magyarság múltját.
A politikusok részéről beszédet mondott Pásztor Gabriella államtanácsos, Sógor Csaba europarlamenti képviselő. Bokor Tibor szenátor úr beszédét Szőcs Domokos, minisztériumi megbízott tolmácsolta. Volt igazgatónk ennek az iskolának nyolc évig volt diákja.

Ebben a szép épületben testvériskolánk tantestülete és diákjai számára  kívánunk sok örömet és kitartó tanulási kedvet!2010. október 27., szerda

Október 23.

Október 23-án a régi kaszárnya előtti emlékparkba közös ünneplésre hívtuk városunk középiskoláinak diákjait tanáraik kíséretében. Fáklyás felvonulással emlékeztünk 1956 október 23. szellemére.

„Mit elvesztek, ötven vagy száz év múltán
az ifjúságtól mind visszakapom.”
(Faludy György)

A hősökre emlékeztünk műsorunkban elhangzott versekkel és zenés szövegekkel. Játszott az iskola zenekara. Elhangzott Gérecz Attila, Ratkó József, Walter Gyula szövege, valamint a Kormorán együttes és Ákos számai. Irányító tanár: Nagy-Babos Edit, Nagy-Babos Tamás és Pakó László.

A képeket Dénes Botond, VII.B osztályos tanuló készítette.