2019. október 14., hétfő

Ezüstgyopár-díj


2019. október 12-én Szovátán a Romániai Magyar Pedagógus Szövetsége Nagy-Babos Edit és Nagy-Babos Tamás kollégánkat Ezüstgyopár-díjjal tűntette ki. Gratulálunk!

A Nagy-Babos magyartanár házaspár Kézdivásárhelyen a kultúra hálójában erős szövésű csomópont. Három és fél évtizedes tanári jelentétükkel meghatározzák a város kulturális arcát, ünnepeinket a művészeti kinyilatkoztatás magasságába emelik fel, a hétköznapokat szívós kitartással a közösségépítés szolgálatában élik meg. Szakmai életükben példaértékű, hogy egymás iránt elkötelezett szeretettel felvértezve közösségünk életében feladatvállalások sorozatával olyan szimbiózist alkotnak, amely erős várnak és sok karátos szövetségnek bizonyul. Így nem véletlen, hogy az Ezüstgyopár-díjra együtt javasolja őket közösségünk, hiszen munkájuk a jin és jang, az alfa és ómega teljesség igényét hordozza. Példázat értékűnek gondoljuk, ahogy egymásra hagyatkozni és építeni tudnak, egymás erősségét ismerve a végtelent célozzák meg, és formálják kisvárosunk fiataljainak értelmiségi pályaképét.

Életük középiskolás éveiktől alkot szoros fonadékot. Eredményeiket és sikereiket egybe mosta az évtizedek sűrű folyású gazdag tevékenysége.

Tevékenységi körük: a Nagy-Babos házaspár magyartanárként a kultúra közvetítésével a fiatal generációk nemzeti identitását, humán műveltségét következetesen építik.

Nagy-Babos Tamás zene iránti rajongó szeretetével a város életében kiemelt ünnepnapokra előadásokat rendez. Így általa a Vigadó színpadán az iskola diákjai nagy jelentőségű előadásokban szerepelnek (pl. március 15, október 23). A Zúg Március Szónokverseny szervezője. A költészetet a zene érzelemgazdag interpretációjában tolmácsolja. Ő maga is gyakran fellép, mély hangzású hangján rendszeres versmondó a márciusi képzőművészeti gálán, gitár kísérettel verset ad elő könyvbemutatókon. Az előadóművészet kiváltságos képességével színezi magyartanári tevékenységét. Iskolánk himnuszának szerzője. A város életében aktív személyiség: városi tanácsos, a Vigadó kuratóriumának és az iskola vezetőtanácsának tagja, katedrafőnök.

Nagy-Babos Edit férje rendezéseiben társalkotó. Kitartó, szívós munkával tanórákon kívül versenyekre készíti diákjait (pl. Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny, TUDEK, hazai és anyaországi szónokversenyek, tantárgyversenyek). A néptánccsoport létrehozója és programfelelőse. Pályázatokat ír kulturális rendezvényekre és a tánccsoport székelyruha állományának fejlesztésére. Nagyon sok diákja az ő pályamodelljét követve magyartanárnak tanult. Diákjai művészi kitekintését meghatározza a bérletes előadások szervezése (Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban), kulturális kirándulások megtervezése, az anyaországi testvériskolával aktív együttműködése, határon túli pályázatokban való részvétele. Az iskolaújság (Isa) főszerkesztője.

A Nagy-Babos házaspár folyamatosan osztályfőnöki feladatot vállal. Diákjaikkal való kapcsolatukat gyakran az alkotótársak rokonszenve és állandó szeretete teszi széppé. Két lányuk -  Janka és Rebeka – büszke lehet az otthoni ház talentumaira.

Hitvallás:

„Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.”
Kányádi Sándor soraival naponta tanúvallomást tesznek az érzékeny szeretetről és az észszerű bölcsességről.

2019. október 6., vasárnap

Október 6

Iochom István írása, Háromszék (https://www.3szek.ro/load/cikk/126986/az-aradi-vertanukra-emlekeztek-kezdivasarhely)
170 éve annak, hogy az aradi várban kivégezték a tizenhárom mártír tábornokot, akik méltósággal haltak meg a magyar ügyért. Aulich Lajos kivégzése előtt azt mondta: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.” Az aradi mártírokra ezúttal is méltó ünnepséggel emlékezett meg tegnap a kantai Nagy Mózes Elméleti Líceum és a Református Kollégium diáksága.
  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A zord időjárás miatt az ünnepség helyszíne nem a szokásos kantai iskolaudvar, hanem a Szentháromság római katolikus templom volt, mely zsúfolásig megtelt. A város vezetősége mellett  a megemlékezésen jelen volt a Történelmi Vitézi Rend, a Kézdiszéki Székely Tanács, a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet, díszőrséget álltak a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület, a 15. Székely Határőr Gyalogezred és a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület vitézei.
Bán Karen, a Nagy Mózes Elméleti Líceum tanulója elmondta: örülnek annak, hogy ezúttal is barátaikkal, a Református Kollégium képviselőivel közösen emlékeznek az aradi vértanúkra. A kollégium tanulói Ruszka Sándor lelkipásztor irányításával a Magyarország és Ez az otthonom zeneszámot adták elő.
A Nagy Mózes Elméleti Líceum X. C. osztálya Czegő Zoltán költő Magyar igézetek c. verseskötetéből egy dramatizált előadást mutatott be Mind keressük egymást címmel. A költő verseivel a halállal szembesülő vértanúk lelki megtisztulását érzékeltették. Az előadást rendezte Deák Ferenc magyar- és Pakó László zenetanár. A Nagy Mózes Elméleti Líceum részéről Cisar Krisztián végzős tanuló mondott szónoklatot. „Mit tennénk mi a halálunk előtt? Térdre hullva könyörögnénk az életünkért. Valószínű, hogy még idáig sem jutnánk, talán már egy eldördülő ágyú zajától megriadva szaladnánk a másik irányba. El sem tudjuk képzelni, hogy mit éltek át az aradi vértanúk, a magyar szabadságért harcoló hősök, névszerint Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Gáspár András, Kiss Ernő, Knezić Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Lenkey János, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. Hősök, kiknek neve örökké fennmarad” – hangoztatta a szónok.
Az iskola zenekara A harangok dala című zeneszámot, valamint a Magyarország környes-körül füstölög és a Kos­suth lova megérdemli a zabot című népdalt adta elő. Nemzeti imánk elhangzása után a jelenlevők a kantai iskola udvarára vonultak. Az ünnepség koszorúzással ért véget az iskola egykori tanára, az aradi vértanúk gyóntatópapja, Sujánszky Euszták és a tizenhárom aradi vártanú emlékplakettjei előtt.


2019. szeptember 29., vasárnap

Gólyabál 2019


Rancz Hanna (X. C) beszámolója:
A Nagy Mózes Líceum gólyaheteinek mindig méltó lezárása az ünnepélyes gólyabál, amely évente megújul, mégis rengeteg hagyományt rejteget. Idén nemcsak a kilencedikes évfolyamok mutatták meg tudásukat, hanem  a tizedikesek is sokat munkálkodtak a garantált jókedv érdekében.
A magassarkúk kopogása, a csinos kisgólyák nevetgélése és az igazgató úr erélyes hangja jelezte, hogy az idei gólyabál is rengeteg izgalmat tartogat. A hagyományos gólyatáncot követően a kisgólyáink felsorakoztak, majd a hangulat fokozása érdekében a zsűri kiválasztotta az est főszereplőit, akiknek a heti megpróbáltatások után, még több versenyfeladattal kellett szembenézniük. Míg a döntés megszületett, gólyáink fogadalomtételére került sor, arra a lényeges mozzanatra, amely által már teljes értékű diákokká váltak az eddig újonc kisgólyák. A fogadalmat követően megnéztük az osztályok által gondosan összeállított videót, jót nevethettünk heti csalafintaságaikon. Mindezek mellett, ahogy az eddigi években, idén is hallhattunk egy-egy összefoglalót mindegyik tizedik osztály részéről, amelyet az osztály képviselője olvasott fel. 
Majd csak ezután következtek az igazi kihívások, amelyeket a kiválasztott kisgólyáknak kellett teljesíteniük. Az ügyeségi játékoktól elindulva, a fejtörő kvízen át, az improvizácós feladatokon túljutva a hangukra és táncos lábaikra is szükségük volt versenyzőinknek. A végső feladatban pedig eldőlt, hogy kik bizonyultak az est legtalpraesettebb gólyáinak. A zsűri végül úgy döntött, hogy Puskás Cyntia IX. A osztályos tanuló nyerte el az idei év gólyakirálynője címet, párja, a gólyakirály, Niculy Rajni IX. D osztályos tanuló lett. Ők fogják képviselni iskolánkat a Városi Gólyabálon.
A feladatokat és a nyertesek kihirdetését tombolahúzás követte, de a tánc és a buli sem maradt el. A hét megpróbáltatásai sem voltak hiábavalók, a tizedikes évfoyamok díjaztak minden kilencedikes osztályt, amiért hűségesen, becsületesen és jókedvvel tűrték a néha kellemetlen szituációkat is.
Reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és most már beavatott kisgólyáink úgy érezhetik, hogy iskolánk teljes értékű tagjai lettek. 


Tekintsünk bele az est FORGATÓKÖNYVÉBE!!!!!
Tisztelt jelenlévők, kedves gólyák!

Szeretettel köszöntünk mindenkit e jeles napon!
Gólyáink, ezennel beavatásotok utolsó állomásához érkeztetek. Fontos esemény előtt állunk, hiszen utoljára mérhetitek össze tudásotokat és ügyességeteket a mára összeállított próbatétel sorozatunkban. Szükségetek lesz kreativitásotokra, tánctudásotokra, elszántságotokra, énektudásotokra, de bátorságra és rátermettségre is.
Ezennel pedig sok sikert kívánok nektek, amire szükségetek is lesz, mivel a zsűri tagjai:
·         Bejan András
·         Vargha Boglárka
·         Dr. Deák Ferenc
·         Bonda Boglár
·         Orbán Attila
Mielőtt hivatalosan is Nagy Mózeses diákokká avatnánk benneteket, még egy fontos lépést meg kell tennetek. Helyezzétek szívetekre a kezeteket ,és nagy lelkesedéssel ismétéljétek utánunk a fogadalom szövegét, amely így hangzik:


 Most e perctől fogadom:                                
Tanórákon nem alszom.
Emelt fővel jövök ide,
Mert iskolámnak jó a híre.
Tisztelem a nagyobbakat,
Tanárokat s diákokat.
Társaimnak köszönök,
Helyette nem köhögök.
Oktalan nem röhögök
És senkit nem lökdösök.
Egyenruhám kivasaltam,
Jól mutat majd mindig rajtam.
Gyűlnek majd a tízesek,
Ha kérdeznek felelek.
Válaszolok ügyesen,
Jó leszek a szüneten.
Rossz dolgoknak békét hagyok,
Mert NAGY MÓZESES diák vagyok!


Most, hogy véget ért a gólyahét kíváncsiak lennénk, hogy hogy érzitek magatoka?.:) Milyen azzal a tudattal élni, hogy nincs több kitolás a 10-sek részéről és nem szórakozik többé öltözékeiteken az egész iskola? Szóval ezután a foszforeszkálós lájbit és a nagymama köntöst cseréljétek le iskolánk egyenruhájára! Persze tudjuk, megnyugtató, hogy minden bohóckodásnak vége. De még megnyugtatóbb a tudat, hogy innentől kezdetét veszi a kőkemény tanulás, és már nem pluszpontokért fogtok egymással versengeni, hanem jobbnál jobb jegyekért. Azért valljátok be, hogy egy kicsit élveztétek ezt a hetet....mivel mi szerveztük. A hét folyamán láthattátok, hogy árgus szemekkel figyeltünk, hogyan teljesítettetek. Kinevezett embereink értékelni fogják az egész heti kínlódásotokat, közben pedig levetítjük az átalatok forgatott kisfilmeket.
Eljött a megmérettetés ideje.

Kérjük, mindenki válasszon magának egy párt.1. A játék neve: banán.

A fiúk fognak kapni egy banánt, melyet a szájukba fognak venni, majd a párjuk kéz nélkül ki kell azt bontsa és meg is kell egye! Az a páros, aki utoljára végez, sajnos búcsút vesz a megmérettetéstől.


2. Ebben a játékban az eszeteket kell használnotok, ugyanis kvíz következik. A kérdéseket egyszer fogjuk felolvasni, tehát nagyon figyeljetek rájuk! A kapott lapra minden kérdésnél fél perc áll rendelkezésetekre, hogy választ adjatok.

1)      Hány éve található bódé iskolánkban? –

2)      Hány lépcsôfok található iskolánk főépületében? – 207

3)      Ha idén 340 éves iskolánk, és 3 évvel ezelôtt 337 éves volt, 8 év múlva pedig 348 éves lesz, a tavalyi gólyakirálynő idén 16 éves, akkor 2 év múlva mennyivel lesz idősebb az iskola a gólyakirálynőtől. – 324

4)      Mennyibe kerül 5 kávé a bódéban? – 7.5 lej

5)      Mi az igazgató úr rendszámtáblája? – CV 78 JKP

6)      Hány terem található iskolánk fôépületében? – 55

7)      Hányszor tudsz kivonni 340-ből 40-et? – egyszer, mert utána nem 340-ből vonod ki.

8)      Ki írta iskolánk himnuszát? – Nagy-Babos Tamás

9)      Melyik településen alakult meg iskolánk? – Esztelnek

10)   Mi történt 2019.09.09-én iskolánk udvarán? – évnyitó


3. Legyen tánc!

Különböző stílusú zenékre kell táncolnotok párotokkal, minden új zenénél cseréljetek párt. Fontos, hogy a mûfajnak megfelelően táncoljatok, ugyanis a zsûri pontoz,és ez alapján dől el, kinek kell távoznia a versenyből.


 4. Beugró

Megkérjük minden párból a lányokat, hogy lépjenek elő, és válasszanak egy borítékot. A borítékban levő szám fogja eldönteni a sorrendet. A soron következő párosnak fel fogunk olvasni egy szituációt, amit elő kell adnotok, és kötelezően fel kell használni a megadott szavakat, amiket a jelenetetek bemutatása közben fogunk átnyújtani nektek. A jelenetekre felkészülni 1 perc áll majd rendelkezésetekre. Legyetek kreatívak, hiszen a zsûri ezt is pontozza!

1)      A kétségbe esett diák azt próbálja megmagyarázni, hogy miért nincsen házi feladata.

(diák: kutya, nagymama, leves | tanár: takarítónő, töltött káposzta, ágynemû)

2)      A büfésnéni nem szolgálja ki a gyereket, mert becsengetés után érkezett, de az akaratos gyerek mindenképpen enni akar.

(büfésnéni: szünet, seprû, álmos | gyerek: zeneóra, mosogatás, Orbán Viktor)

3)      A férj túl későn ér haza a barátaival eltöltött este után, ezért felesége hisztizik.

(férj: szánkó, asszony, gólya | feleség: gyerekek, erőszak, számla)

4)      A diák azt próbálja elmagyarázni az igazgató bácsinak, hogy miért nincs rajta egyenruha.

(diák: Németország, pénz, egér | igazgató: kicsapás, szobahőmérséklet, gyufa)

5)      A gyerek a ForYou-ba, a gólyabál afterre kérez szeretett édesanyjától.

(anyuka: pénz, apád, körömlakk | gyerek: Jancsika, recept, környezetszennyezés)5. A játékban maradt gólyákat megkérjük, hogy ismét cseréljenek párt. Minden pár fog kapni egy doboz zsebkendőt, amit fél kézzel megfog a fiú is, meg a lány is. A másik kezetekkel felváltva, minél hamarabb ki kell kapkodnotok az összes zsebkendőt a dobozból. A páros, aki legkésőbb lesz meg a feladattal, sajnos kiesik.6. Megkérünk, hogy ismét cseréljetek párt. Ebben a körben a hangotokra lesz szükségetek. A fiúk fognak egy-egy borítékot húzni, amiben egy ismert zene szövege lesz. Ezt úgy kell majd elénekelnetek, hogy közben más zene aláfestése fog szólni a háttérben. A párok mindkét tagjának kötelező az éneklés!

1)      Grund – 67-es út aláfestés

2)      Azok a boldog szép napok – Apuveddmeg aláfestés

3)      Pálinka dal – Magyarország aláfestés7. DÖNTŐ

Filmszinkron: ki fogunk vetíteni nektek páronként egy-egy ismert filmjelenetet, hang nélkül, és nektek szinkronizálni kell azt. Kaptok egy borítékot, amiben megtaláljátok a film címét. Figyeljetek arra, hogy a ti verziótok az eredeti témától eltérő legyen. Sok sikert, győzzön a jobbik!

1)      Jégvarázs (Frozen)

2)      TitanicEljött a várva várt pillanat, most megtudjuk, ki lesz a 2019/2020-as tanév gólyakirálya és gólyakirálynője.·         Miss Nagy Mózes: Puskás Cynthia Laeticia

·         Mister Nagy Mózes: Niczuly RajniMostmár a Nagy Mózes teljes értékû diákjai vagytok! 2019. június 3., hétfő

Ballagás

Háromszék napilap
A kézdivásárhelyi ballagások sorát a Nagy Mózes Elméleti Líceum és az Apor Péter Szaklíceum zárta péntek délelőtt. A Nagy Mózes Elméleti Líceum négy osztályának 103 tanulója búcsúzott a 339 éves alma matertől, az Apor Péter Szaklíceumban pedig három nappali és egy esti líceumi osztály 65, továbbá két szakiskolai osztály 58 diákjának szólt utoljára az iskolacsengő.
  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A ballagókat, az iskolatársaikat, a pedagógusokat, a hozzátartozókat és a meghívottakat elsőként Bereményi Géza Belőlem valaki útra vált, és én utánanéztem / Jól van hát, menjen… Az én jobbik részem verssoraival Deák Ferenc magyartanár köszöntötte, majd felkérte Beder Imre református lelkészt, hogy Isten igéjével nyissa meg a ballagási ünnepséget. A lelkipásztor igehirdetése után Bejan András iskolaigazgató szólt az egybegyűltekhez, látta el hasznos útravalóval a ballagókat.
„Egy napon megtudjátok, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nem csak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. Én azt kívánom nektek, hogy ezeken az utakon maradjatok együtt, találjátok meg együtt a holnap kulcsait, szüleitek mindennap örömüket leljék bennetek, még sokáig legyetek gyerekek. Sok szerencsét, sok sikert, Isten veletek! Isten éltessen titeket” – mondotta beszéde végén Bejan András.
A megyei tanfelügyelőség üzenetét Kocsis Annamária szakfelügyelő, Bokor Tibor polgármester üdvözletét pedig Ménessy Kinga Kitty, a városháza kommunikációs irodájának vezetője tolmácsolta. A XI. osztályos diákok dallal és verssel búcsúztatták el ballagó társaikat, a zászlóátadást követően pedig a végzősök ünnepi műsora következett. Az évfolyam nevében Szabó Hedda mondott búcsúbeszédet.
A négy év tanulmányi eredményei alapján a ballagó évfolyam legjobb tanulója Bokor Krisztián XII. A osztályos tanuló, akinek a neve felkerül az iskola előcsarnokának falán található márványtáblára. Az önkormányzat díját Ménessy Kinga Kitty adta át neki. A végzős diákok tanulmányi eredményeit az osztályfőnökök értékelték.
A díjazásokat követően Hajlák Attila István római katolikus iskolatanár, a Boldog Özséb-plébánia segédlelkésze szólt a ballagókhoz és adta áldását az ünneplő közösségre. A ballagási ünnepség az iskola himnuszának közös eléneklésével zárult.
Iochom István

2019. május 19., vasárnap

Razkiállítás

Ávétel a Háromszék napilap oldaláról:

 Nagyszámú érdeklődő, szülő, nagyszülő, pedagógus és tanulótárs jelenlétében nyílt meg tegnap délután a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítási termében a Nagy Mózes Elméleti Líceum rajtagozatos tanulóinak hagyományos tanévzáró tárlata, melyen mintegy száz V–VIII. osztályos tanuló több mint háromszáz különféle technikával készített alkotása látható.

A megjelenteket elsőként és a befogadó intézmény munkatársai nevében Dobolyi Annamária művészettörténész köszöntötte, majd felkérte Ferencz Éva tanárnőt, hogy méltassa a kiállítást. A tanárnő külön üdvözölte és köszönetet mondott az iskola képzőművész tanárainak, Koszta Ervinnek, Szász Editnek és Györgyjakab Borókának, hogy évről évre megörvendeztetnek egy-egy ilyen csodálatos tárlattal, ezzel is öregbítve a kantai iskola hírnevét. A Rotary Klub nevében Bajcsi Ildikó ny. iskolaigazgató Illés Boglárkát díjazta, Máthé László képzőművész, a kantai iskola volt növendéke pedig – aki nem lehetett jelen a megnyitón – Csorba Tímeát ajándékozta meg. A díjat az ő nevében Dobolyi Annamária adta át. Ezt követően a végzősök zenés-verses összeállítást adtak elő, felkészítőjük Tamás Annamária magyartanár volt. A nyolcadikosok nevében Vajna Eszter és Bajcsi Anna mondott búcsúbeszédet. A kiállítás június 9-ig tekinthető meg. Iochom István

Ferencz Éva tanárnő írása


„A jó emberekben természetes módon megvan a tudás utáni vágyakozás.” – mondja Leonardo da Vinci. Nem véletlenül választottam az ő mondatát az idei tárlatmegnyitó mottója. Az ő élettörténete, s mindaz, amit reánk hagyott, mindannyiunk számára példaértékű. Mai szóhasználattal élve „self made man” volt, s mai mértékkel mérve az életműve igazi sikertörténet. Rajta keresztül – s mit nem adnának ezért mondjuk a mai, világunkat tiszavirág életű termékekkel ellátó kozmetika, vagy a ruhatervező ipar mágnásai – fél évszázada mosolyog ránk a titokzatos Mona Lisa, neki köszönhetően mérjük magunkat a „vitruviánus ember” arányaihoz, hogy mást ne említsek. Pedig da Vinci csupán egy jó ember volt, szenvedélyes tudásvággyal megáldva. Jóságát, tudását tehetsége szolgálatába állítva alkotott, akárcsak kései követői, akikért ma itt vagyunk, s akiknek munkája méltatását e rövid – bátorítónak, inspirálónak szánt – bevezetővel megtoldottam.

Mert hogy újra itt vagyunk, az Incze László Céhtörténeti Múzeum kiállítótermében, jelezve, hogy közeleg a tanév vége, amikor illik ezt-azt felmutatni mind abból, amin az év során munkálkodtunk. A kiállítótereken végig tekintve láthatjuk, nem unatkoztak gyermekeink az olykor szürkének is nevezett iskolai hétköznapokon. Több mint 300 alkotás került itt kiállításra, s több tucat munkát díjaztak az Advent, és a Háromszék nem alkuszik megyei pályázatokon az év során. S mindez négy osztály – száznál alig több diák, s három irányító szaktanár-képzőművész munkájának eredménye.

Vegyük hát sorba, hogy mivel telt a 2018-19-es tanév a Nagy Mózes líceum békeszigetének is nevezett művészstúdiójában. Ahogyan az előző években is, három fő síkon megy a munka: festészet, grafika és szobrászat órák váltogatják egymást, művészettörténettel megfűszerezve.

Az 5. osztály FESTÉSZET órákon különböző vastagságú vonalakkal, színkontrasztokkal ismerkedett, mi ennek a munkának az eredményét a levél témájú alkotásokban láthatjuk. Az első lépések a kreativitás kibontakoztatása: ismerkedés a formákkal, csendéletek, és tárgyak drapériával, majd következik az emberi test méretei, arányai, felépítése, és az első dinamikus kompozíciók megrajzolása.

Ez a tudás bővül a 6. osztályban. A csendéletek tárgyai gyarapodnak, megjelenik a fény-árnyék játéka, és előtérbe kerül az anyagszerűség visszaadása. Csak ez után kerül sor a percízitást és a gondos kidolgozást igénylő kezesportré elkészítésére és az olajfestéssel való ismerkedésre.

7. osztályban dinamikus és statikus kompozíciók születnek, megismerkednek a térábrázolás és a perspektíva szabályaival, ezek tükröződnek a kézdivásárhelyi utca részletekben. Szintén 7-ben kezdődik a nagy mesterek munkái után készülő reprodukciók sorozata – idén például Pál László, Csontváry vagy Munkácsy művei alapján – melyek szín- és formavilágukban is igazán jól sikerült kivitelezések.

Ezt a módszert emelik újabb szintre a 8. osztályosok a már tavaly is nagy sikernek örvendő „mozaikfestéssel”. Idén Benczúr Gyula Olvasó nő és Mészöly Géza Utazó szegény család festményei után készültek ezek a mozaik-reprodukciók, melynek érdekessége, hogy a diákok „szeletenként” alkotják újra, és rakják össze a végső alkotást.

Az 5-esek GRAFIKA óráin előbb a tusrajzok készültek képzeletbeli madarak alakját öltve, majd megismerkedtek a viaszkarccal és a monotípiával – ez utóbbi kettő természetábrázolások és meseillusztrációk formájában láthatók.

A 6-osok szabadon választott technikával készítettek monogramot, tussal betű kompozíciót, és az évforduló, meg az iskola Erasmus+ partnerkapcsolatának témájából ihletve pasztellrajzokban emlékeztek meg az I. Világháborúról.

7. osztályban a hosszúra nyúlt tavalyi ősz volt az első ihletforrás, majd Ex-librisek készültek linómetszetben, és elkészültek a kedvenc állatok meg az éjjeli városképek is fekete lapra, fehér ceruzával.

A 8-osok realisztikus és képzeletbeli portrékkal kezdték a grafikaórákat, majd elkészült Az én fám című, személyiségüket kifejező sorozat, szabadon választott technikával. Szintén az ő munkáik a csodaszép papírplasztikák.

SZOBRÁSZAT órákon elsőként az agyaggal ismerkedtek meg az újdonsült 5-es rajzosztályosok. Az agyaggal való munka ugyanis lehetőséget ad arra, hogy megismerkedjenek a térformákkal. A megismerés folyamata lépésről lépésre történik: előbb rajzban szerkesztik meg az egyszerűbb gömb, hasáb, hengert, majd megmintázzák ezeket, s az ismerkedéssel párhuzamosan fedezik fel ezen egyszerű formák összetettebb elrendeződését, mely akár emberalakot is ölthet. Legvégére marad a színezés– mintegy életre keltve az agyagot, s így születtek meg az ülő emberi alakok. A történet azonban itt nem ér véget. A megformázott emberi alak szerepet kap: királlyá, királynővé, bűvésszé, bohóccá alakul. S mikor mindez már megvan, akkor szabadjára engedik a fantáziájukat: az egyszerű térformák így változnak fantasztikus állattá.

A 6. osztályban új tulajdonságokat, lehetőségeket fedeznek fel, új mintázási technikák lépnek színre, szintén agyaggal. Továbbra is az egyszerű forma az alapja az összetett figuráknak, de ezúttal varázslatos sakkfigurák, önarcképek és szétszedhető játékok születtek. Az alkotás során a gyerekek szabadon dönthettek arról, hogy a valósághű ábrázolásmóddal, vagy elvont, a természeti formától elvonatkoztatott módon öntik formába a figurájukat.

7. osztályban kerül sor egy új anyag megismerésére. Előtérbe kerül a gipsz, és egy új szobrászati technika, a faragás. A gipszlapba készített faragási gyakorlatok lehetőséget adnak a technika elsajátítására, és az eredmény látványos: kedvenc állatok: farkas, oroszlán, bagoly, szarvas keltek életre.

Mindezt a munkát összegezve a 8. osztályban a fantázia gazdagságának és a művészi szabadságnak minél változatosabb témában és formába való megjelenítése a cél, erről árulkodnak az ő gipszbe öntött szobraik.

A tanév során tanúsított kitartó, eredményes munkájukért külön dicséretben részesülnek:

Szekeres Anna, Trufasu Norbert Zsolt, Tuzson Tímea, György Edina, Sántha Fruzsina, Bartók Kincső az 5. osztályosok közül,

Bálint Panka, Beck Renáta, Csavar Eszter, Márton Anna, Molnár Panna a 6. osztályból,

Tamás Ágota a 7. osztályból,

Vajna Eszter, György Erna-Beáta, Hosszú Kriszta, Bajcsi Anna, Mátyás Kinga a 8. osztályból.

Köszönjük szépen a művészeti tagozat minden tanulójának és tanáraiknak: Györgyjakab Boróka, Szász Edit és Koszta Ervin kollégáinknak hogy évről évre megörvendeztetnek egy ilyen tárlattal, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét.

S hogy kerek legyen a történet, végzős nyolcadikosainknak útravaló újra a Mester szavait idézem: „Ha egyszer megízlelted a repülést, utána úgy fogsz járni a földön, hogy szemed az eget fürkészi, mert ott voltál fent és oda vágysz vissza.” Bármerre is visz az utatok innen kedves nyolcadikosok, ezt a gondolatot vigyétek magatokkal, és tudjátok, hogy Nagy Mózes iskolája az a hely, ahol megtanultátok, hogy vannak szárnyaitok.

Végezetül, köszönetünk szóljon a múzeum munkaközösségének, hogy rendelkezésünkre bocsájtják ezt a gyönyörű kiállító teret, s nem utolsó sorban diákjaink szüleinek, hogy hozzánk iratták, és nem kis – olykor anyagi áldozattal is járó munkájukban támogatták gyerekeinket.

Kedves tárlatlátogatók, köszönjük, hogy idén is fontosnak tartották velünk tölteni ezt a szép délutánt.


2019. február 9., szombat

Farsang


Február 1-én vigadtunk a Stadionban tartott farsangi rendezvényünken. 

Mesevilág, csodavilág, letűnt világ, való világ...
Farsangkor álarcba bújunk. És bárhová eljuthatunk.
Az előkészítősök Játékország lakói, az elsősök a minyonok között járnak. A másodikosok jóvoltából bepillanthatunk az indiánok életébe. A harmadikosok és negyedikesek jól tudnak lasszóval bánni, hiszen ők a cowboy-ok.

Az osztályok előadásainak díjazásáról gondoskodtak a zsűritagok: Bejan András igazgató úr és Kovács Zsuzsanna, Tóth Zsuzsánna, Csák László XII. osztályos osztályfőnökök és a végzős diákok képviselői. 

IX. A Válaszd az életet

IX. B Sorsok

IX. C Távkapcs

IX. D Van mese, nincs mese

X. A  Kétfélén, I. díj

X. B Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ember…

X. C Csupán nevetned kell!

X. D Romeo és Júlia 2o19-ben.

XI. A Vaknyugat, II. díj

XI. B Pénz és boldogság

XI. C Fogság mint új hobbi, dicséret

XI. D Ébredés, III. díj

Kedves Diákok, adjatok képeket!