2017. október 16., hétfő

Ópusztaszeri kirándulás


Beszámoló

az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban tett kirándulásról

A Kovászna Megyei Tanács által kiírt pályázaton a Nagy Mózes Egyesület pályázata 4000 lejben részesült, amelynek célja az Ópusztaszeri Nemzeti Park meglátogatása által a XI. osztályos diákok nemzettudatának és nemzeti kötődésének megerősítése.

A kirándulás 2017. június 22 - 26. között valóult meg. Harmincegy diák vett részt. Fontosnak tartottuk kulturális örökségünk elmélyült megismerését és megbecsülésért. A felső évfolyam kiemelt diákjai rendelkeznek olyan művészettörténeti háttérismerettel, hogy a kirándulás számukra egy lelki és szellemi felemelkedést jelentsen. Nagy várakozással, felkészüléssel és nyitottsággal fogadták Erdély kultúrájából az évszázadok művelődéstörténetét és társadalom képét. Figyeltünk arra, hogy a kisebbségi kérdések előtérbe kerüljenek. Ennek példájaként kerestük fel a segesvári várban a szász emlékeket és a németnyelvű iskolát. Előre kutatást végeztünk például arról is, hogy I. Rákóczi Györgyöt miért itt választották fejedelemmé? A Dracula-mítosz hogyan alakult ki? A nyelvcsere és elszórványosodás milyen társadalmi átalakulás következménye?

Marosvásárhelyen a szecesszió európai szinvonalú műemlékeit néztük meg. Figyeltük, hogy a XX. század elején mit jelent ez a magyaros stilizáció? Megtekintettük a képtár magyar és román kiállítását. Kérdésünk: létezik-e a vizuális művészetben színben és formában különbség a magyar és román képzőművészet között? Habár mind a két gyűjtemény nagyon szép és értékes, de kritikával fogadtuk, hogy Nagy Imrét és a nagybányai magyar alkotók a román gyűjteményben kaptak helyet.

Kolozsváron az épített örökség megtekintéséből szelektáltunk. Nagyobb csomopontokat emeltünk ki, mint például a Mátyás király korabeli Kolozsvár és a későbbi Mátyás-kultusz. Templomokat tekintettünk meg, egyetemi karokat látogattunk meg. A színházban a nemzetközileg nagy nevű Liviu Purcarete rendezésében Shakespeare Julius Cezar darabját néztük meg.

Váradon a Patciumi Magyar Keresztény egyetem megtekintése mellett a szecessziós város emlékeit kerestük fel. A Sas palotát elemeztük részletesebben. Résztvettünk a várban szervezett Szent Lász napokon. Itteni magyarokkal beszélgettünk Várad kulturális életéről és az itt élők életmódjáról.

Gyulán a csoport egyik fele a híres termálfürdőt kereste fel, míg mások a várban a török hódoltság emlékeit tekintette meg. Beszélgettünk az itt élő román kisebbség történelméről és a jelenben működő intézmémyeiről.

Szegeden a Kossuth emlékeket kerestük fel, valamint a nevezetes épületeket.

Egy félnapot az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban töltöttünk. A Feszty-körkép megtekintése a legmaradandóbb élmény számunkra. Résztvettünk a bakot lőttem és egy csésze irodalom  foglalkozásokon. Megtekintettünk egy dokumentumfilmet a körkép restaurálásáról. Megdöbbenéssel hallgattuk, hogy a II. világháburóban egy bombatalálat miatt 60%-a megsemmisült, és egy lengyel csoport állította helyre.

A magyarországi kitekintés után Vajdahunyad vára volt a csapatra nagy hatással. A diákok közül eddig még senki sem járt itt. A Hunyadi család történetének ismeretén keresztül néztük ezt a lenyügöző lovagvárat. A diákok is felismerték, hogy a szocializmus milyen sebeket ejtett a tájon, és a főhomlokzatot eltakaró zászló rontja a vár esztétikáját.

Gyulafehérváron a székesegyház megtekintése megérkezés Erdély bölcsőjébe. Történelmünk, sorsunk alapilléreit láthatjuk.

A kirándulásnak egyik vezető szála Kós Károly Varjú nemzetség regénye volt. A regény cselekménye lehetőséget adott a múlt átélésére, és a társadalmi problémák megértésére. „Vannak akik a kitaposott uton járnak, és vannak akik törik maguk előtt az utat.” Mi a kitaposott uton jártunk, és köszönjük a pályázati bizottság tagjainak, hogy törik előttünk az utat, hogy legyen amin a jövő emberei haladjanak.dr. Deák Ferenc,  programfelelős              

AZ ÓPUSZTASZERI KIRÁNDULÁS PROGRAMJA

2017. június 22., csütörtök

            - indulás 7 óra – Kézdivásárhely, Bíróság elől – ÚTIKÖLTSÉG: 40 /fő + pályázat, szponzorok

(18 év alatt szülői felhatalmazás Kristóf Mária közjegyzőnél, fénymásolt példány, személyi igazolvány – ellenőrizni)

            – étkezés: úticsomag, egyéni

            - Segesvár megtekintése

             - Marosvásárhely: Kultúrpalota (3 lej)

            - Kolozsvár – szállás elfoglalása (2 éjszaka: Báthory István Elméleti Líceum tornaterme, hálózsák, izolír ajánlott

                                    – Polus Center – séta, vacsora

2017. június 23., péntek

         – reggeli – egyéni

            – a Babes-Bolyai Tudományegyetem megtekintése:

                        1. Bölcsészkar

                        2. Pszichológia/pedagógia kar

                        3. Történelem kar

Kisebb csoportokban:

                        4. Jogi szak

                          5. Képzúművészeti Egyetem

                          6. Közgazdaságtan

            – ebéd – közös (előzetes foglalás) – Agapé Vendéglő, napi menü 14 lej

            – városnézés

            – 19 óra – színház: W. Shakespeare: Julius Caesar – jegy ára: 12 lej

(http://www.huntheater.ro/darab.php?eid=393&did=2321)

            – vacsora – egyéni2017. június 24., szombat

– reggeli – egyéni

– 7 óra – indulás Nagyváradra

                        – Partiumi Egyetem megtekintése

                        – városnézés

– ebéd – közös (előzetes foglalás) – 15 lej

– indulás Magyarországra:

Gyula: a Gyulai vár és a Gyulai Termálfürdő (két csoportra osztva, választási lehetőség)

Szeged – szállás elfoglalása (2 éjszaka: a Piarista a Kollégiumban, ára: 5000 Ft (65 lej)

– városnézés

– vacsora – egyéni2017. június 25., vasárnap

            – reggeli – egyéni

            – kirándulás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba – belépő: 2600 Ft  (38–40 lej)  http://opusztaszer.hu/hu/fooldal/

            – ebéd – a városban (mindenki a rendelését külön fizeti)

            – vacsora – egyéni2017. június 26., hétfő

            – reggeli – egyéni, úticsomag készítése

            Vajdahunyad vára:  belépő: 4 lej

            Gyulafehérvár (székesegyház)

         – érkezés: Kézdivásárhely, Bíróság elé