2017. június 1., csütörtök

Ballagás

Elballagtak május 26-án  a XII. osztályos diákjaink és június9-én a VIII. osztályos végzőseink.
A ballagás alkalmával Nagy Mózes-díjban részesültek:Molnár Mária tanárnő kiváló szakmai felkészültségéért, példaadó tanári magatartásáért és szeretetben gazdag közösségépítő munkájáért. Román nyelv és irodalom tanárként kisebbségi helyzetben is a diákokat sikerélménnyel ruházta fel. Következetes, jóérzésű és lelkes ifjúságot nevelt. A megbízhatóság és a gondviselés állandó őre. Emberségből és munkamorálból példát mutatott.


Kémenes Erika szülő a szülőbizottságban betöltött aktív szerepéért, lelkes és ösztönző tanácsaiért, iskolánk rendezvényei mellett elkötelezett támogatásáért.Rancz Adrienn a középiskola évei alatt iskolánkban kiemelkedő tudományos sikereiért, magasívű versenyeredményeiért, elkötelezett szellemiségéért és kulturális igényű tevékenységéért.Budai István a középiskolai évei alatt iskolánkban felmutatott tudományos sikereiért, és az iskola életét meghatározó szónoki- előadó művészetéért. Így szép orgánumával egyedivé tette kulturális rendezvényeinket.Balázs Etelka a középiskolai évei alatt iskolánkban nyújtott lelkes és következetes kulturális tevékenységéért.

A VIII. osztályos diákok közül Nagy Mózes-díjban részesült: Vitályos Norbert, Csüdör Karola és Tamás Benedek.