2016. május 29., vasárnap

Kiállítás

A rajztagozat éves kiállításának  megnyitójáról (Incze Laszló Céhtörténeti Múzeum, 2016. 05. 20.)

Ferencz Éva tanárnő írása:
„Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. S ezért a találkozás csak viszontlátás.” – mondja Hamvas Béla, akinek szavait most arra használom, hogy köszöntsem vele régi és új tárlatlátogatóinkat, tanítványainkat, kollégáinkat, támogatóinkat.
Külön öröm számomra, hogy ma újra üdvözölhetünk egy osztálynyi csöpp tehetséget, ők az első tárlatos ötödikeseink. Nagy öröm az is, hogy egy újabb végzős nyolcadikos generációt engedhetünk útjukra, azzal a reménnyel, hogy találkozunk még, hallunk még róluk, viszont látjuk egymást.
Sokszorosan viszontlátásra ad alkalmat a mai ünnepélyes tárlatmegnyitó is, hiszen aki évente velünk tart, láthatja, hogy a teremben nagyjából ugyanazok az arcok, a falakon és állványokon ugyanaz a vidám forma- és színkavalkád üdvözli, mint előző években. Az újonnan érkezőt pedig az otthonosság, a bensőséges, családias hangulat, a „nagymózeses” szellemiség érintheti meg legelőször. Mindig régi és örökké új az élmény, amely az iskolánk tanév végi ünnepségsorozatának nyitányaként is számontartott tárlat nagyszámú közönségét ide szólítja évről évre, így május derekán.
Lássuk tehát, hogy mi az, amit az idei tanév terméséből legalkalmasabbnak találtak bemutatni a nagyközönségnek a művészeti tagozatot vezető tanárkollégáink, Györgyjakab Boróka, Szász Edit-Melinda és Koszta Ervin.
A festészet, grafika és szobrászat órák, s természetesen a művészettörténet terén elsajátított tudás gyümölcsének csupán a töredéke, amit itt láthatunk. Sok szép munka helyszűke miatt nem került kiállításra, s számos más nem itt, hanem az ország és világ különböző pontjain meghírdetett pályázatokon képviselik az iskolánkat. Ezek közül a legrangosabb 4 pályázat a
Mattis Teutch János Nemzetközi Rajzverseny (Keresztes Tímea 8. B – III. Díj)
Magyar címer és zászló rajzpályázat (Lénárt Andrea 6. B – II. Díj)
XX. Grafikai Biennálé, Lengyelország (eredményhírdetés októberben)
További szép munkák születtek a Nagy Mózes és a 335 éves Gimnázium, a Farsang, Klímaváltozás, Az én városom, Műemlékeink címmel meghírdetett helyi pályázatokra, ahol szintén sikerrel képviselték iskolánkat a művészeti tagozat tanítványai. Ilyen volt a Karácsony-advent témájában meghírdetett, ahol Papp Jessica 6.B – I., Gál Rebeka 8.B. – II., Baláska Csongor 7.B – III., Orbán Etele 5.B – különdíjban részesültek.
Mindezek a pályázatok komoly felkészülést, a témában való elmélyülést jelentenek, s emellett szerepelnek a tanmenet kötelező témái:
Festészet órákon az 5. osztály a csendélet felépítésének különbözó szakaszain haladnak végig. Tárgyakat – drapéria, üvegtest, forgástest – fény-árnyék viszonyokat tanulmányoznak, s nagy hangsúlyt fektetnek a színhatások tudatosítására. Grafika órákon a metszetekkel, tussal és viaszkarccal, a monotípia technikájával ismerkedtek, s a mesék, állatok, madarak, növények világába nyertek betekintést. Szobrászat órán szétszedhető ülőfigurákat, fantasztikus állat körszobrokat és meseillusztráció domborműveket készítettek agyagból.
Az 5. osztályosok közül legjobban teljesítő tanulók: Vajna Eszter, Konnáth Andrea, Bajcsi Anna, Bács Judit, Czipa Áron, Oláh Zsanett, Hosszú Kriszta, Kovács Kinga, Both Hunor, Tuchilus Kriszta, Dezsú Norbert. Sok sikert nekük, és társaiknak is!
A 6. osztály festészet óráin születtek az olaj-csendéletek, és tájképek, az emberi testet ábrázoló alkotások. Grafika órán előbb a nyári élményeiket dolgozták fel, s egyben megismerkedtek a kollázstechnikával, majd ceruzával és tussal is kipróbálták magukat a csendéletek világában. Monogramot készítettek vegyes technikával, román kori és gótikus elemeket megjelenítő kompozíciókat készítettek tussal és ceruzávan. Szobrászat órán agyagból készültek szétszedhető játékok, és önarcképek állattal, de kipróbálták a gipszmaszk készítését is, melyekhez számos arcrészlet-előtanulmánt is készítettek.
Az évfolyam legjobb diákjai: Orbán Johanna, Papp Jessica, Lénárt Andrea, Todor Krisztián, Csíki Botond, Demse Kriszta, Cora Silvia, Bodó Bence, Hosszú Szabolcs, Marosi Hunor, Bodó-Czerék Bence.
A 7. osztály klasszikus képzőművészeti alkotások reprodukcióit készítették el kiegészítő színekkel, elkalandoztak az absztrakt alkotások világába is, épületeket, kolostorokat, tájképeket festettek olajban festészet órákon. A grafika órákon tussal, vagy színesben készültek őszi kompozíciók, ókori legendák – Ikarosz és Minotaurusz illusztrációk – keltek életre linómetszet formájában, tovább fejlesztették a monotípia csöppet sem egyszerű technikáját, és megismerkedtek a kollográfia fortályaival is. Fekete alapon fehér ceruzával készültek az éjjeli város vagy éjjeli ragadozó témában gyönyörű munkák. Szobrászat órákon a szétszedhető játékok után Gábor Áron témában készítettek dombormúveket, és a cirkusz világát, a cirkuszi világ benyomásait formázták körszobrokká.
A 7.-esek közül külön dicséret illeti a következő tanulókat: Varga Eszter, Kelemen Zénó, Baláska Csongor, Baláska Etele, Demeter Dániel, Bajcsi Renáta, Len Balázs, Szabó Andor, Bíró János.
A 8. osztályosok Műalkotás másolással, reprodukcióval, majd azok interpretációjával kezdték a tanévet a grafika órákon. Papírplasztikával foglalkoztak, használati tárgyakat terveztek szecessziós stílusban, ceruzával portrét készítettek, majd Mai társadalmunk témában a fotómontázs technikájával ismerkedtek meg. Festészet órákon utcarészleteket ábrázoltak, ez által ismerkedtek a térábrázoláshoz szükséges légi és lineáris perspektívákkal. Szobrászat órákon különböző érzéseket, állapotokat kifejező absztrakt gipszmaszkok készültek, majd arra a kérdésre próbáltak válaszolni, hogy mit jelent számukra a művészet, a művészeti tagozaton töltött 4 év. Az összegző, visszatekintő munkák agyag domborművek formájában láttak napvilágot. Ezek közül kettő, a nyitott könyvet – Demeter Dávid munkája – és az iskolát formázó – Babos Alpár munkája - domborművek kerültek kiállításra. "A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.", olvashatjuk a Dávid munkáján Picasso gondolatát. Azt hiszem, ez a gondolat tökéletesen kifejezi, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel a művészet a Nagy Mózes diákjai számára.
Az említett két tanuló mellett végzős évfolyam további kiemelkedő teljesítményű diákjai Máthé Balázs, Nagy Nóra, Barbocz Tímea, Bene Hanna, Kiss Virág-Angyalka, Fazakas Jolán, Fűzi Gellért. Illesse dicséret mindannyiukat, azokat is, akiket most nem említettünk név szerint. Tegyünk róla, hogy minél többen megtekintsék ezt a rendkívül gazdag tárlatot, vigyék minél messzibbre iskolánk jó hírnevét.
Hamvas Béla előbb idézett sorainak folyatása kísérjen utatokon: „Amikor pedig az ember barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele, úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt.” – Mint ahogyan együtt születtetek, kedves alkotó kis diákjaink a tehetséggel, nem is olyan régen, még mielőtt a Nagy Mózes padjait kezdtétek volna koptatni. S mint ahogy az, amit a rajzterem lócáin, agyagba, gipszbe, tussal, vésővel, ecsettel vagy ceruzával megalkottatok, az anyagon túl beleszövődött az iskolánk életébe, történetébe. Mi őrizzük ezt, ti pedig soha ne felejtsétek, hogy egy részetek örökre velünk marad. Kedves nyolcadikosok, járjatok békével, kövezze szeretet és megértés az ösvényt, amelyet választotok!