2016. május 29., vasárnap

Kiállítás

A rajztagozat éves kiállításának  megnyitójáról (Incze Laszló Céhtörténeti Múzeum, 2016. 05. 20.)

Ferencz Éva tanárnő írása:
„Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. S ezért a találkozás csak viszontlátás.” – mondja Hamvas Béla, akinek szavait most arra használom, hogy köszöntsem vele régi és új tárlatlátogatóinkat, tanítványainkat, kollégáinkat, támogatóinkat.
Külön öröm számomra, hogy ma újra üdvözölhetünk egy osztálynyi csöpp tehetséget, ők az első tárlatos ötödikeseink. Nagy öröm az is, hogy egy újabb végzős nyolcadikos generációt engedhetünk útjukra, azzal a reménnyel, hogy találkozunk még, hallunk még róluk, viszont látjuk egymást.
Sokszorosan viszontlátásra ad alkalmat a mai ünnepélyes tárlatmegnyitó is, hiszen aki évente velünk tart, láthatja, hogy a teremben nagyjából ugyanazok az arcok, a falakon és állványokon ugyanaz a vidám forma- és színkavalkád üdvözli, mint előző években. Az újonnan érkezőt pedig az otthonosság, a bensőséges, családias hangulat, a „nagymózeses” szellemiség érintheti meg legelőször. Mindig régi és örökké új az élmény, amely az iskolánk tanév végi ünnepségsorozatának nyitányaként is számontartott tárlat nagyszámú közönségét ide szólítja évről évre, így május derekán.
Lássuk tehát, hogy mi az, amit az idei tanév terméséből legalkalmasabbnak találtak bemutatni a nagyközönségnek a művészeti tagozatot vezető tanárkollégáink, Györgyjakab Boróka, Szász Edit-Melinda és Koszta Ervin.
A festészet, grafika és szobrászat órák, s természetesen a művészettörténet terén elsajátított tudás gyümölcsének csupán a töredéke, amit itt láthatunk. Sok szép munka helyszűke miatt nem került kiállításra, s számos más nem itt, hanem az ország és világ különböző pontjain meghírdetett pályázatokon képviselik az iskolánkat. Ezek közül a legrangosabb 4 pályázat a
Mattis Teutch János Nemzetközi Rajzverseny (Keresztes Tímea 8. B – III. Díj)
Magyar címer és zászló rajzpályázat (Lénárt Andrea 6. B – II. Díj)
XX. Grafikai Biennálé, Lengyelország (eredményhírdetés októberben)
További szép munkák születtek a Nagy Mózes és a 335 éves Gimnázium, a Farsang, Klímaváltozás, Az én városom, Műemlékeink címmel meghírdetett helyi pályázatokra, ahol szintén sikerrel képviselték iskolánkat a művészeti tagozat tanítványai. Ilyen volt a Karácsony-advent témájában meghírdetett, ahol Papp Jessica 6.B – I., Gál Rebeka 8.B. – II., Baláska Csongor 7.B – III., Orbán Etele 5.B – különdíjban részesültek.
Mindezek a pályázatok komoly felkészülést, a témában való elmélyülést jelentenek, s emellett szerepelnek a tanmenet kötelező témái:
Festészet órákon az 5. osztály a csendélet felépítésének különbözó szakaszain haladnak végig. Tárgyakat – drapéria, üvegtest, forgástest – fény-árnyék viszonyokat tanulmányoznak, s nagy hangsúlyt fektetnek a színhatások tudatosítására. Grafika órákon a metszetekkel, tussal és viaszkarccal, a monotípia technikájával ismerkedtek, s a mesék, állatok, madarak, növények világába nyertek betekintést. Szobrászat órán szétszedhető ülőfigurákat, fantasztikus állat körszobrokat és meseillusztráció domborműveket készítettek agyagból.
Az 5. osztályosok közül legjobban teljesítő tanulók: Vajna Eszter, Konnáth Andrea, Bajcsi Anna, Bács Judit, Czipa Áron, Oláh Zsanett, Hosszú Kriszta, Kovács Kinga, Both Hunor, Tuchilus Kriszta, Dezsú Norbert. Sok sikert nekük, és társaiknak is!
A 6. osztály festészet óráin születtek az olaj-csendéletek, és tájképek, az emberi testet ábrázoló alkotások. Grafika órán előbb a nyári élményeiket dolgozták fel, s egyben megismerkedtek a kollázstechnikával, majd ceruzával és tussal is kipróbálták magukat a csendéletek világában. Monogramot készítettek vegyes technikával, román kori és gótikus elemeket megjelenítő kompozíciókat készítettek tussal és ceruzávan. Szobrászat órán agyagból készültek szétszedhető játékok, és önarcképek állattal, de kipróbálták a gipszmaszk készítését is, melyekhez számos arcrészlet-előtanulmánt is készítettek.
Az évfolyam legjobb diákjai: Orbán Johanna, Papp Jessica, Lénárt Andrea, Todor Krisztián, Csíki Botond, Demse Kriszta, Cora Silvia, Bodó Bence, Hosszú Szabolcs, Marosi Hunor, Bodó-Czerék Bence.
A 7. osztály klasszikus képzőművészeti alkotások reprodukcióit készítették el kiegészítő színekkel, elkalandoztak az absztrakt alkotások világába is, épületeket, kolostorokat, tájképeket festettek olajban festészet órákon. A grafika órákon tussal, vagy színesben készültek őszi kompozíciók, ókori legendák – Ikarosz és Minotaurusz illusztrációk – keltek életre linómetszet formájában, tovább fejlesztették a monotípia csöppet sem egyszerű technikáját, és megismerkedtek a kollográfia fortályaival is. Fekete alapon fehér ceruzával készültek az éjjeli város vagy éjjeli ragadozó témában gyönyörű munkák. Szobrászat órákon a szétszedhető játékok után Gábor Áron témában készítettek dombormúveket, és a cirkusz világát, a cirkuszi világ benyomásait formázták körszobrokká.
A 7.-esek közül külön dicséret illeti a következő tanulókat: Varga Eszter, Kelemen Zénó, Baláska Csongor, Baláska Etele, Demeter Dániel, Bajcsi Renáta, Len Balázs, Szabó Andor, Bíró János.
A 8. osztályosok Műalkotás másolással, reprodukcióval, majd azok interpretációjával kezdték a tanévet a grafika órákon. Papírplasztikával foglalkoztak, használati tárgyakat terveztek szecessziós stílusban, ceruzával portrét készítettek, majd Mai társadalmunk témában a fotómontázs technikájával ismerkedtek meg. Festészet órákon utcarészleteket ábrázoltak, ez által ismerkedtek a térábrázoláshoz szükséges légi és lineáris perspektívákkal. Szobrászat órákon különböző érzéseket, állapotokat kifejező absztrakt gipszmaszkok készültek, majd arra a kérdésre próbáltak válaszolni, hogy mit jelent számukra a művészet, a művészeti tagozaton töltött 4 év. Az összegző, visszatekintő munkák agyag domborművek formájában láttak napvilágot. Ezek közül kettő, a nyitott könyvet – Demeter Dávid munkája – és az iskolát formázó – Babos Alpár munkája - domborművek kerültek kiállításra. "A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.", olvashatjuk a Dávid munkáján Picasso gondolatát. Azt hiszem, ez a gondolat tökéletesen kifejezi, hogy milyen hozzáadott értéket képvisel a művészet a Nagy Mózes diákjai számára.
Az említett két tanuló mellett végzős évfolyam további kiemelkedő teljesítményű diákjai Máthé Balázs, Nagy Nóra, Barbocz Tímea, Bene Hanna, Kiss Virág-Angyalka, Fazakas Jolán, Fűzi Gellért. Illesse dicséret mindannyiukat, azokat is, akiket most nem említettünk név szerint. Tegyünk róla, hogy minél többen megtekintsék ezt a rendkívül gazdag tárlatot, vigyék minél messzibbre iskolánk jó hírnevét.
Hamvas Béla előbb idézett sorainak folyatása kísérjen utatokon: „Amikor pedig az ember barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele, úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt.” – Mint ahogyan együtt születtetek, kedves alkotó kis diákjaink a tehetséggel, nem is olyan régen, még mielőtt a Nagy Mózes padjait kezdtétek volna koptatni. S mint ahogy az, amit a rajzterem lócáin, agyagba, gipszbe, tussal, vésővel, ecsettel vagy ceruzával megalkottatok, az anyagon túl beleszövődött az iskolánk életébe, történetébe. Mi őrizzük ezt, ti pedig soha ne felejtsétek, hogy egy részetek örökre velünk marad. Kedves nyolcadikosok, járjatok békével, kövezze szeretet és megértés az ösvényt, amelyet választotok!
Ballagás


A szerző felvételei
 
 
A 336 éves kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum négy végzős osztályának száznégy székely ruhás diákja ballagott tegnap délelőtt. Az iskola udvarán nagyszámú szülő, nagyszülő, hozzátartozó és meghívott jelenlétében megtartott ünnepségen számos díjat is átadtak.
Elsőként Beder Imre református lelkipásztor köszöntötte Isten igéjével a ballagókat, majd Bejan András iskolaigazgató értékelte a négy végzős osztály négyéves tevékenységét. „Adjátok tovább Nagy Mózes szellemiségét” – kérte a ballagókat az iskola igazgatója.
Bokor Tibor polgármester, az iskola volt igazgatója felidézte azt a huszonöt esztendőt, amikor még neki kellett tanárként, igazgatóként, majd politikusként a búcsúzókat jó tanácsokkal ellátnia. A megyei tanfelügyelőség üzenetét Farkas Csaba tanfelügyelő tolmácsolta.
A tizenegyedikes tanulók zenés-verses ünnepi műsort adtak elő, ezzel búcsúztak végzős barátaiktól. Az évfolyam nevében ifj. Budai István mondott köszöntőt, az ünnepi zászlóátadást követően a végzősök József Attila versei alapján összeállított ünnepi műsora következett, majd a ballagók nevében  Papp Andrea búcsúbeszéde hangzott el. A négy évfolyamelső: Elekes Emese, Fejér Henrietta, Bíró Anita és Illés Enikő. Elekes Emesét, az évfolyam legjobb tanulóját  az önkormányzat nevében Bokor Tibor polgármester díjazta. A Nagy Mózes Közművelődési Egyesület kuratóriuma nevében id. Budai István tanár, egyesületi elnök nyújtotta át az iskola névadójáról elnevezett díjat, amelyet idén felnőtt kategóriában Rozsnyai Árpád kémiatanár és első alkalommal a szülői közösségből Dénes Imola, a szülőbizottság tagja, az iskola könyvelője vehetett át. A diákok közül a Nagy Mózes-díjat Csomós Attilának, Bíró Anitának, Dénes Botondnak, Fórika Zalánnak és Váncsa Róbertnek nyújtották oda. A végzős osztályok éltanulóit az osztályfőnökök könyvekkel ajándékozták meg, ezen kívül a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség és a Rotary Klub is díjazott.
 
(Átvétel a Háromszék napilap elektronikus oldaláról)

2016. május 13., péntek

Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny

Tizenegyedik alkalommal került megszervezésre a Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny. Ez az országos rangú verseny a magyar középiskolásokat szólítja meg. Lehetőség adódik a magyar nyelven való megmérettetésre. Több szekcióban szerzett eredmény egyetemi felvételt is jelent. A résztvevők számát és eredményeiket tekintve iskolánk a második helyet szerezte meg.
  
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely
2016. MÁJUS 6-8.

S.Sz.
NÉV
TANTÁRGY
OSZTÁLY
DÍJ
FELKÉSZÍTŐ TANÁR
1
Sipos Mónika
Magyarság történelem
10
Bejan András
2
Voloncs Attila
Magyarság történelem
10
III
Bejan András
3
Fábián Ervin
Fizika
10
Csák László
4
Zsigmond János Botond
Számítógépek programozása
12
II
Budai Edit
5
Hamar Boglárka
Számítógép alkalmazói
12
Budai Edit
6
Talpa Diana
Számítógép alkalmazói
11
I
Sleghel Izabella
7
Pászka Alpár
Földrajz
10
Deák Mária
8
Kanabé Szilárd
Földrajz
10
Bokor Ildikó
9
Nagyoláh Zalán
Földrajz
9
Bokor Ildikó
10
Biró Bence
Földrajz
9
Bokor Ildikó
11
Both Tamás
Számítógépek programozása
11
Budai István
12
Marthi Andrea
Növény és állatbiológia
10
Fehér Katalin
13
Roman Diana
Üzleti tervek versenye
10
II
Damó Csaba
14
Forró Kinga
Üzleti tervek versenye
10
II
Damó Csaba
15
Gâncean  Mária Hanna
Szerves kémia
10
D
Kovács Zsuzsanna
16
Rancz Adrienn
Szerves kémia
11
D
Kovács Zsuzsanna
17
Farkas Erik
Szervetlen kémia
9
I
Kovács Zsuzsanna
18
Tóth Kincső
Anatómia és
orvosi biológia
11
Dr. Mocsáry G. Beáta
19
Ambarus Eszter
Anatómia és
orvosi biológia
11
I
Dr. Mocsáry G. Beáta


Kísérő tanárok:

            Sleghel Izabella
            Kovács Zsuzsanna                                                      Igazgató:
                                                                                              Bejan András

Nemzetközi eredmény


  Dobri Anita, a Nagy Mózes Gimnázium X-es diákja nagyszerű eredményeket ért el e tanévben a magyar nyelv- és irodalom tantárgyverseny szakaszain.

           A megyei verseny győztese, az aradi országos döntő második helyezettje (itt még az RMDSZ és Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának különdíjaiban is részesült). A május elején Miskolcon megszervezett nemzetközi szakaszon második helyezett, a középiskolások szavaló versenyén ugyanitt harmadik, valamint az Romániai Pedagógusok Szövetségének különdíjasa lett. Gratulálunk a nem mindennapi eredményekért! Dobri Anita felkészítő tanára Nagy-B. Tamás.