2015. november 10., kedd

Ösztöndíj pályázat

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5.800.000 Ft, az ösztöndíj mértéke 100.000 - Ft-nak megfelelő Lej/fő a 2015/2016. tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. 

Pályázók köre: Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti állandó lakcímmel rendelkező tanulók, magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók.

A pályázat formai követelményei:


- Pályázati adatlap
- A 2015/2016-os tanév iskolalátogatási igazolása
- A 2014/2015-es tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata  
- A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek 
- Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat
- Jövedelem igazolások
- Indokolt esetben: Tehetségpont igazolása, ajánlása
- Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban


A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. (postabélyegző dátuma). A pályázatokat a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére kell küldeni:


Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc

520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

A pályázati űrlap valamint a részletes pályázati kiírás megtalálható a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács honlapján: www.tehetsegpont.ro