2015. október 19., hétfő

Október 6 és október 23

A hagyományokhoz híven október 6-án két kézdivásárhelyi középiskola – a Nagy Mózes Elméleti Líceum és a Református Kollégium – diákjainak közreműködésével a 335 éves kantai alma mater udvarán, az iskola egykori tanára, az aradi vértanúk gyóntatópapja, Sujánszky Euszták és az Aradon kivégzett tizenhárom tábornok emlékplakettje előtt közös ünnepi műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra kivégzésük 166. évfordulóján. Iskolánk műsorát rendezte: Nagy-Babos Tamás, Nagy-Babos Edit és Pakó László tanárok.

 
Az aradi vértanúk utolsó mondatai

 Aulich Lajos
(1793–1849)német
honvéd tábornok
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”
 Damjanich János
(1804–1849)szerb
honvéd tábornok
„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
 Dessewffy Arisztid
(1802–1849)magyar
gróf, honvéd tábornok
„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
 Kiss Ernő
(1799–1849)örmény
honvéd altábornagy
„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
 Knezić Károly
(1808–1849)horvát
honvéd tábornok
„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”
 Láhner György
(1795–1849)német
honvéd tábornok
„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”
 Lázár Vilmos
(1815–1849)örmény
honvéd ezredes
„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
Leiningen-Westerburg Károly
(1819–1849)német
gróf, honvéd tábornok
„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”
Nagysándor József
(1803–1849)magyar
honvéd tábornok
„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
Poeltenberg Ernő
(1808–1849)osztrák
lovag, honvéd tábornok
„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
Schweidel József
(1796–1849)magyar
honvéd tábornok
„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” *
 Török Ignác
(1795–1849)magyar
honvéd tábornok
„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.” *
Vécsey Károly
(1803-1849)magyar
gróf, honvéd tábornok
„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám
 
 
Október 23-án a régi kaszárnya előtti emlékparkban fáklyás felvonulással emlékeztünk az 1956-os forradalomra és az életüket feláldozó mártír forradalmárokra.
Az ünnepi műsorban elhangzott dalok és szövegek: Mondj egy dalt azokért, Kézfogás, A reménység temploma, Fodor József Viharban, Döbrentei Kornél Halottak napi vers, Székely János Semmi - soha szövegei.