2015. május 14., csütörtök

Hermészkedő

Ugron Beáta (XI. A) a Hermészkedő országos irodalmi vetélkedő harmadik helyezettje.
 
A Háromszék napilap cikke:
Hétvégén zajlott Baróton a Hermészkedő, a középiskolások műértelmező vetélkedője. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészet­tudományi Kara által szakmailag támogatott vetélkedőre, melyet az oktatási minisztérium is elismer, az ország tizenegy középiskolájából érkeztek diákok. A IX–X. osztályosok Déry Tibor prózájának, a XI–XII.-esek József Attila költészetének alapos ismeretéről tettek tanúbizonyságot.
A vetélkedő az elmúlt tizenöt esztendőben jól bevált módszer szerint zajlott: a magyar irodalom iránt érdeklődő diákok iskolakezdést követően megkapták feladatlapjukat, majd az elkészített pályamunkák a magyar szakos egyetemistákhoz és doktoranduszukhoz kerültek, akik szakmai gyakorlatként végezték el értékelésüket. Végül a versenyzőknek Baróton írásbeli és szóbeli vizsgán kellett bizonyítaniuk a több hónapos felkészülés eredményességét.
A Baróti Szabó Dávid Közép­iskola magyar katedrájának vezetője, Kékesi-Keresztes Lujza sikeresnek mondta a tizedik alkalommal megszervezett, komoly téttel is bíró vetélkedőt – az utolsó évfolyamok első két helyezettje felvételi nélkül juthat be a Babeş–Bolyai Tudo­mányegyetem magyar szakára. „Ismét csak azt állapíthatom meg, amit a tavaly is: felkészült tanulóktól nagyon jó, sokszor igazán kreatív megoldásokat tartalmazó dolgozatokat olvashattunk. Nekünk, magyar szakos tanároknak is igazi jutalom, hogy együtt dolgozhattunk a diákokkal.”
A IX–X.-eseknél az első három helyre a Székely Mikó Kollégium diákjai kerültek: Vén-Vinceffy Anna (felkészítő tanára Dobra Judit), Dénes Petra Anita (Kőműves Noémi) és László Natália (Tókos Ibolya), di­cséretben részesült a brassói Áprily Lajos Főgimnázium tanulója, Schmidt Kriszta (Bokor Katalin). A XI–XII.-esek közül első lett a Baróti Szabó Dávid Középiskola diákja, Ferenc Márta (felkészítő tanára Kékesi-Keresztes Lujza). Második a nagybányai Németh László Elméleti Líceum tanulója, Asztalos Veronka Örsike (Váradi Izabella), harmadik a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumot képviselő Ugron Beáta (Deák Ferenc). Dicséretet kapott a székelykeresztúri Orbán Balázs Elméleti Líceum tanulója, az Illyés Izabella által felkészített András Krisztina.