2015. május 31., vasárnap

Ballagás (XII. osztály)


addig vagyunk-leszünk
amíg a lépcsők bennünk is
vásnak-vénülnek
s újulnak a falak amíg
halljuk a csengőt

Kányádi Sándor szavaival köszöntöttünk május 29-én 10 órakor minden jelenlevőt a Nagy Mózes Elméleti Líceum végzős diákjainak ballagásán.  Ez a nap több volt, mint a másik, ezt midannyian tudtuk, hiszen százötven növendékünk útra kelt, hogy a meglévő tálentumait értékesítse.

Nagy tisztelettel köszöntöttük és hallgattuk vendégeinket: Kiss Imre főtanfelügyelő urat, főtiszteledendő Vargha Béla főesperes urat, Beder Imre nagytiszteletű református lelkészt,  Bokor Tibor polgármester urat, valamint szólt a jelenlevőkhöz Bejan András igazgató úr, és a tanulmányi eredményeket értékelte dr. Mocsáry-Gondos Beáta aligazgatónőt.

A XI. osztályos diákok Oravecz Imre kortárs költő verseiből építették fel ünnepi műsorukat. Vallották, hogy a változás híd a múlt és a jövő között. Az évfolyam nevében beszédet mondott Pap Andrea. Nem volt még soha így Republik számmal kívántak szép jövőt végzős barátaiknak.

A XII. osztályos diákok ünnepi műsorukban vallották, szárnyait bontogatja másfélszáz diák: kirepülni készül. S bár a repülés irányát ki-ki maga határozza meg, a fölszállásban, a földtől való elrugaszkodásban a kifutópályának is határtalan szerepe van. Jó pálya nélkül nem juthat el senki a szárnyalásig. De ha már kellően felkészült, a kirepülést sem odázhatja el: ki kell rúgnia maga alól a földet... el kell indulnia az úton. Ezen gondolatok szólaltak meg a végzős évfolyam nevében búcsúzó Balázs Eszter, Dávid István, Deszke Anna-Rita, Nánia Csilla, Zsigmond Karolina, Găncean Ioan-Maxim, Boros Krisztina és Mátyás Eszter rövid műsorában. Elhangzott Grigo Zoltán---- Dávid István által megzenésített---- verse, a Republic,  Zorán és Presser dala mellett pedig hallhattunk egy csángó és egy mezőségi dalt is. Az évfolyam nevében beszédet mondott Biró Beáta.

Kedves végzős  diákok, ballagásotok alkalmával  kívánjuk, hogy kibéleljétek szíveteket szeretettel, megszelídítsétek lelketeket alázattal, kifényesítsétek elméteket értelemmel, és megitassátok szemeteket derűvel!