2015. május 31., vasárnap

Ballagás (XII. osztály)


addig vagyunk-leszünk
amíg a lépcsők bennünk is
vásnak-vénülnek
s újulnak a falak amíg
halljuk a csengőt

Kányádi Sándor szavaival köszöntöttünk május 29-én 10 órakor minden jelenlevőt a Nagy Mózes Elméleti Líceum végzős diákjainak ballagásán.  Ez a nap több volt, mint a másik, ezt midannyian tudtuk, hiszen százötven növendékünk útra kelt, hogy a meglévő tálentumait értékesítse.

Nagy tisztelettel köszöntöttük és hallgattuk vendégeinket: Kiss Imre főtanfelügyelő urat, főtiszteledendő Vargha Béla főesperes urat, Beder Imre nagytiszteletű református lelkészt,  Bokor Tibor polgármester urat, valamint szólt a jelenlevőkhöz Bejan András igazgató úr, és a tanulmányi eredményeket értékelte dr. Mocsáry-Gondos Beáta aligazgatónőt.

A XI. osztályos diákok Oravecz Imre kortárs költő verseiből építették fel ünnepi műsorukat. Vallották, hogy a változás híd a múlt és a jövő között. Az évfolyam nevében beszédet mondott Pap Andrea. Nem volt még soha így Republik számmal kívántak szép jövőt végzős barátaiknak.

A XII. osztályos diákok ünnepi műsorukban vallották, szárnyait bontogatja másfélszáz diák: kirepülni készül. S bár a repülés irányát ki-ki maga határozza meg, a fölszállásban, a földtől való elrugaszkodásban a kifutópályának is határtalan szerepe van. Jó pálya nélkül nem juthat el senki a szárnyalásig. De ha már kellően felkészült, a kirepülést sem odázhatja el: ki kell rúgnia maga alól a földet... el kell indulnia az úton. Ezen gondolatok szólaltak meg a végzős évfolyam nevében búcsúzó Balázs Eszter, Dávid István, Deszke Anna-Rita, Nánia Csilla, Zsigmond Karolina, Găncean Ioan-Maxim, Boros Krisztina és Mátyás Eszter rövid műsorában. Elhangzott Grigo Zoltán---- Dávid István által megzenésített---- verse, a Republic,  Zorán és Presser dala mellett pedig hallhattunk egy csángó és egy mezőségi dalt is. Az évfolyam nevében beszédet mondott Biró Beáta.

Kedves végzős  diákok, ballagásotok alkalmával  kívánjuk, hogy kibéleljétek szíveteket szeretettel, megszelídítsétek lelketeket alázattal, kifényesítsétek elméteket értelemmel, és megitassátok szemeteket derűvel!
 


2015. május 14., csütörtök

Hermészkedő

Ugron Beáta (XI. A) a Hermészkedő országos irodalmi vetélkedő harmadik helyezettje.
 
A Háromszék napilap cikke:
Hétvégén zajlott Baróton a Hermészkedő, a középiskolások műértelmező vetélkedője. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészet­tudományi Kara által szakmailag támogatott vetélkedőre, melyet az oktatási minisztérium is elismer, az ország tizenegy középiskolájából érkeztek diákok. A IX–X. osztályosok Déry Tibor prózájának, a XI–XII.-esek József Attila költészetének alapos ismeretéről tettek tanúbizonyságot.
A vetélkedő az elmúlt tizenöt esztendőben jól bevált módszer szerint zajlott: a magyar irodalom iránt érdeklődő diákok iskolakezdést követően megkapták feladatlapjukat, majd az elkészített pályamunkák a magyar szakos egyetemistákhoz és doktoranduszukhoz kerültek, akik szakmai gyakorlatként végezték el értékelésüket. Végül a versenyzőknek Baróton írásbeli és szóbeli vizsgán kellett bizonyítaniuk a több hónapos felkészülés eredményességét.
A Baróti Szabó Dávid Közép­iskola magyar katedrájának vezetője, Kékesi-Keresztes Lujza sikeresnek mondta a tizedik alkalommal megszervezett, komoly téttel is bíró vetélkedőt – az utolsó évfolyamok első két helyezettje felvételi nélkül juthat be a Babeş–Bolyai Tudo­mányegyetem magyar szakára. „Ismét csak azt állapíthatom meg, amit a tavaly is: felkészült tanulóktól nagyon jó, sokszor igazán kreatív megoldásokat tartalmazó dolgozatokat olvashattunk. Nekünk, magyar szakos tanároknak is igazi jutalom, hogy együtt dolgozhattunk a diákokkal.”
A IX–X.-eseknél az első három helyre a Székely Mikó Kollégium diákjai kerültek: Vén-Vinceffy Anna (felkészítő tanára Dobra Judit), Dénes Petra Anita (Kőműves Noémi) és László Natália (Tókos Ibolya), di­cséretben részesült a brassói Áprily Lajos Főgimnázium tanulója, Schmidt Kriszta (Bokor Katalin). A XI–XII.-esek közül első lett a Baróti Szabó Dávid Középiskola diákja, Ferenc Márta (felkészítő tanára Kékesi-Keresztes Lujza). Második a nagybányai Németh László Elméleti Líceum tanulója, Asztalos Veronka Örsike (Váradi Izabella), harmadik a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumot képviselő Ugron Beáta (Deák Ferenc). Dicséretet kapott a székelykeresztúri Orbán Balázs Elméleti Líceum tanulója, az Illyés Izabella által felkészített András Krisztina.

Országos Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny

A Profi Rádió honlapjáról átvett hír:
 
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum ebben a tanévben is megszervezte a már hagyományos Országos Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyversenyt. Iskolánkat tizenkilenc diák képviselte.
 A május 8-a és 10-e között megszervezett rendezvényen Erdély 33 iskolájából 275 diák mérhette össze tudását hét szakterületen: a Nyárádi Erasmus Gyula-biológiavetélkedőn, a Teleki Sámuel-földrajzvetélkedőn, a Kalkulusz-informatikavetélkedőn, a Societas Humana–társadalomtudomány vetélkedőn, a Historia Nostra–magyarságtörténelem versenyen, a Fabinyi Rudolf-kémia tantárgyversenyen és a Bolyai Farkas-fizika versenyen.

„Nagyon szeretjük ezt a versenyt, mert a tételek magyar diákoknak magyarul szólnak. Akárhány országos tantárgyversenyre elmegyünk, ahol román anyanyelvűekkel kell megmérkőzni, mindig gondjaink vannak a fogalmazás, másrészt a fordítás szempontjából. Nagyon jók a feladatok, megoldásukhoz nemcsak felkészültségre, hanem általános műveltségére is szükség van, felismerni, meghatározni, következtetni kell.” – mondta el híradónknak Mocsáry Gondos Beáta, a kantai líceum aligazgatója, hozzátéve: a tantárgyversenyt a magyar tannyelvű iskolák igazgatói álmodták meg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum a szervezést rendezést vállalta fel.

A megmérettetésen a diákok egyéni munkáját díjazták, de egy pontrendszer alapján összesítették a tanulók eredményeit és így az iskolákat is rangsorolták.

Idén a szervező marosvásárhelyi tanintézmény lett az első helyezett, a második helyet a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum szerezte meg, a versenyre benevező tizenkilenc kantás diák egyéni teljesítménye is figyelemreméltó.

A tizedikes Rancz Adrienn szerves kémiából, a tizenegyedikes Dán Kinga anatómia és élettanból lett első díjas, Zsigmond János Botond a számítógépes programozás, Csomós Attila a szerves kémia tantárgyversenyen második lett, mindketten tizenegyedikesek. A tizedikes Ambarus Eszter növény- és állatbiológia területén lett harmadik díjas, a kilencedikes Dáni Eszter a szervetlen kémia-versenyen dicséretben részesült. A tizenegyedikes Czira Bence fizikából teljesített jól, amit a zsűri különdíjjal értékelt, a tizedikes Márton Péter fizika kísérletét közönségdíjjal jutalmazták. Felkészítő tanáraik Budai Edit, Fehér Katalin, Dr. Mocsáry Gondos Beáta, Csák László és Rozsnyai Árpád.
 A tanügyminisztérium által bejegyzett verseny egyik támogatója az Erdélyi Tehetségkutató Tanács, az első, második és harmadik díjazottak felvételi nélkül juthatnak be az ország bizonyos egyetemeire. (Kertész Tibor)