2014. január 20., hétfő

Új testvériskolánk: a Zentai Gimnázium

Együttmûködési megállapodás született a vajdasági Zentán iskolánk és a Zentai Gimnázium között január 17-én. Az egyezmény, amelyet a két iskola igazgatója, Bejan András és Újházi Éva írt alá, kimondja, hogy a két iskola között az aláírás napjától kezdve testvériskolai kapcsolat áll fenn, melynek elsôdleges célja közös múltunk, kultúránk, hagyományaink megismerése és továbbadása a következô nemzedéknek. E cél jegyében a két iskola arra törekszik, hogy az intézmény diákjai és pedagógusai minél nagyobb számban megismerjék a partneriskola tevékenységét. Ennek érdekében minden évben találkoznak.

Köszönjük a Zentai Gimnázium vezetôségének, valamint Mészáros Györgynek a szíves vendéglátást.