2013. január 31., csütörtök

Vallásverseny


Dávid István beszámolója:

      Január 18-án tanárommal - Mészáros Ágostonnal-, és két társammal - Sebestyén Ritával és  Ambrus Arnolddal-,  elindultunk Csíkszeredába a katolikus iskolák között szervezett „A hit bástyája Márton Áron” versenyre. Az úton átbeszéltük részletesen a feladott anyagot, amelyet szétosztottunk magunk között. A forgalmi változtatások ellenére viszonylag hamar megtaláltuk a Segítő Mária Kollégiumot. Az ajtóban már várt ránk Simó Gáspár ifjúsági lelkész. Megmutatták a szobánkat, ahol még három vetélytársunk lakott. A laktatós vacsora után kezdetét vette a Nagyméltóságú és Főtisztelendő Tamás József püspök úr áltál konccelebrált szentmise, amelyet ifjúsági szentségimádás követett az iskola kápolnájában. Ezek után megkaptuk első feladatunkat, amelyben rövid, ötperces előadást kellett összeállítanunk, még lefekvés előtt  „Életkép a hitről” címmel. Amikor összeállítottuk, jöhetett az ismerkedés, ami nagyon jól sikerült, mivel mindenki nagyon nyitott volt a kilenc gimnázium diákjai közül.
A verseny napját reggeli imával kezdtük, ahol a sikerért imádkoztunk. A reggeli után indultunk a Márton Áron Főgimnáziumba, ahol a verseny zajlott. Röviden bemutatták az iskolát, majd megkoszorúztuk Márton Áron mellszobrát. Ezek után sorra került a vetélkedő. A nehezebbnél nehezebb kérdések után következtek a rövid előadások, amelyeket a verseny előtti nap állítottunk össze. Miután megtekintettük egymás rövid kis „műsorát” a zsűri visszavonult, hogy meghozza döntését. Nagyon izgatottak voltunk az eredményhirdetés alatt, de annál boldogabbak, amikor kihirdették, hogy második helyezést értünk el. A jutalmak kiosztása után visszavonultunk a bentlakásba. Egy rövid ebéd után autókkal elmentünk a Csíksomlyói kegytemplomba, ahol részletesen bemutatták a templomot, és annak orgonáját. A templomlátogatás után rövid bepillantást nyerhettünk a Mária Rádió stúdiójába. Mindezek után a bentlakás kápolnájában három öreg papbácsi mesélt nekünk Márton Áronnal kapcsolatos élményeikről, ahol még inkább megismerhettük a szentéletű Áron püspök urat. A vacsora után indultunk a jégpályára korcsolyázni, ahol az egész társaság nagyon jól szórakozott. A tízpercnek tűnő, mégis két órás korcsolyázás után visszamentünk a bentlakásba, ahol filmnézéssel zártuk az estét.
A harmadik és egyben utolsó napot is reggeli imával kezdtük. A reggeli után busszal útnak indultunk Csíkszentdomokosra, Márton Áron szülőfalujába, ahol részt vettünk a vasárnapi szentmisén, amelyet Simó Gáspár celebrált. A szentmise után megtekintettük a Márton Áron Múzeumot. Hosszas bámészkodás után Csíkrákoson ebédeltünk, ahonnan indultunk haza. Az úton átbeszéltük a verseny részleteit és örültünk a második helynek.
Vallom, jelentős lelki élménnyel gazdagodtunk a három nap alatt.