2012. november 22., csütörtök

Maturandus 2012

"Nem kell-e útnak indulni, mint a régi bölcsek tanították, és addig nem nyugodni, amíg az ember önmagát megtalálja?” Hamvas Béla gondolatával köszöntöttünk vendégeinket és ünnepelt diákjainka a végzős diákok szalagaavató ünnepségén.
Ünnepi beszédet mondott Bejan András igazgató úr.
 A szalagavatás ünnepén iskolánk közössége kiemelte a végzőseket a hétköznapokból, az ünnep díszes pompájában ruházta fel, jelenlétüket szép példaként mutatta fel. Ennek nagyságát jejöli a maturandusszalag, amely átadásának szertartásval ünnepeltük diákjainkat november16-án a Vigadóban.
A XI. osztályosok ünnepi műsorának üzenete: '"Egyedül vagyok ... Állj mellém ...

Egvedül vagyok!!! Állj mellém!l!


Így ... Köszönöm. Kérlek, máskor ne hagyj íly sokáig a bizonytalanságban.
Kedves Közönség, Szülők, Nagyszülők, Barátok, Tanáraink! És főleg Kedves
nagykorúvá avatandó tizenkettedikes Barátainkl
Csodálattal bámulom, bámuljuk gyönyörű ruhakölteményeiteket, azt, hogy így - ünnepélyes
öltözetben szinte nem is ismerünk Rátok, s bennetek immár a jövöbeli komoly üzletembert, közjegyzőt, orvost, mesterembert, bankárt ... netán tanárt ... látjuk,
Igen, ilyenkor - úgy gondoljuk - néha egymásnak ellentmondó élmények, érzelmek
váltakoznak: fehér és fekete. Műsorunkban, mellyel Titeket köszöntünk, e kettősséget
próbáljuk a színpadra varázsolni, alapmotívumunk így a fény-árnyék, a biztonság-
bizonytalanság, yin és yang.
Közben víziószerűen megjelenik a szülő-gyerek kapcsolat, majd a "nagy utazás", a tánc, az
egyedüllét öröme, néha zűrzavarossá alakuló hajnali élmények.
Majd az elkerülhetetlen elbizonytalanodás, egyedüllét.
De hisszük, és ezt üzenjük Nektek: akarattal, kölcsönös bizalommal, hittel végüI el fogtok.jutni a
célhoz, a teljességhez, az egészhez. Ezért a címe műsorunknak: a Teljesség felé.
A műsort tervezték, rendezték Nagy-Babos Tamás és Pakó László tanárok. Szereplői főleg XI-es
barátaitok, de VI-ostólXII-esig többen besegítettek. Külön köszönet illeti a segítségért Gyergyai
Teréz és Nagy-Babos Edit tanárnőket, Lőwenberger Patrik X-es vendégdiákunkat, Albert
Levente, Csáki Nimród és László Botond XII-es táncosainkat." 
A tánc oldás és kötés, szabály és szárnyalás, lépés és végtelen, a te meg én ellentétének egysége. A XII. osztályos diákjaink a próbák során ennek szépségét élték át, amit most nekünk is felmutatnak a palotás, keringő és Waltzer lépéseivel. A táncokat tanította Gyergyai Réka tanárnő.

Bartha Zsolt tanár úr fotói