2011. május 15., vasárnap

Verseny az Európai Unióról

Balogh Zsuzsa (IX. B) cikke:

2011. május 9-én, hétfőn három osztálytársamnak és nekem lehetőségünk nyílt részt venni egy az Europe Direct szervezésében megrendezett európai uniós versenyen, amely során, Kovászna főterén sátrakban kerültek bemutatásra az Unió tagállamai egy-egy négyfős csapat által. Iskolánk csapatának tagjai: Fülöp Andrea, Gál Beáta, Bögözi Réka és Balogh Zsuzsa, mindannyian a IX. B osztály tanulói vagyunk. Tekintettel a közelmúltban az iskolánkban megrendezett nemzetközi találkozóra, Franciaországot mutattuk be, csapatunk neve pedig Comenius volt. Minden csapat egy közel 3 órás bemutató programot állított össze az választott országa nevezetességeiről, kultúrájáról, gazdaságáról, valamint az Európai Unió mai formájának kialakulásában vállalt szerepéről.

Általunk az érdeklődők megismerhették a Franciaország nevezetes helyeit, amelyekről részletesen Fülöp Andrea tartott előadást, a francia konyha rejtelmeit, a divatot és az etikettet, Gál Beáta ismertette. Franciaország és az Európai Unió történelméről, valamint a már-már történelemnek számító francia borokról Bögözi Réka mesélt a hallgatóságnak. A francia kártya eredetét, a francia sportot, valamint Franciaország négykerekű csodáit pedig én mutattam be. Már az előkészületek során is nagy volt az izgalom, majd amikor gyülekezni kezdett a tömeg, mindenki az előadásokra és a közönség szórakoztatására koncentrált. A hangulat kiváló volt, jól éreztük magunkat, és a kiszámíthatatlan időjárás ellenére sok érdeklődőt vonzott a program. Jól volt látni a hallgatóság szemében megcsillanó kíváncsiságot, vagy a meglepetést, ha valami érdekességről tájékoztattuk őket. Azt hiszem, ezen a versenyen mindannyian sikeresen vizsgáztunk mind kommunikációból, mind kapcsolatteremtésből.

A közel háromórás verseny végén csapatunk egy első díjjal tért haza, amely egy Europe Direct által összeállított ajándékcsomagból, valamint személyenként egy-egy digitális fényképezőgépből állt. Felkészítő/Irányítótanáraink: Józsa Irén tanárnő és Damó Csaba tanár úr

2011. május 10., kedd

Tantárgyverseny II.

Kedves Olvasók!


A tantárgyversenyről januárban megkezdett hireinket rendszeresen kiegészítettük, és diákjaink újabb eredményeiről számoltunk be. Kérjük, látogassanak vissza a januártól vezetett beszámolónkhoz!
A legújabb verseny eredményeire itt is felhívjuk figyelmüket.

Bolyai Farkas Tantárgyverseny (Magyar Tannyelvű Középiskolák VI. Országos Tantárgyvetélkedője)

A verseny célja: az anyanyelvükön tanuló diákok tudásának felmutatása, értékelése és felmérése a magyar iskolák között országos szinten.
Az országos tantárgyveersenyeken a diákok részére néha hátráltató körülményt jelentenek a tételek fordításának milyenségei. Ennek a versenynek a célkitűzése, hogy a diákok anyanyelvükön méltó módon képviseljék felkészültségeket. A kisebbségi létben új kapcsolatok, hasonló törekvések és kutatási elhivatottság iránti érdeklődés köti össze diákjainkat.
A következő szakosztályokba lehetett jelentkezni: biológia, földrajz, történelem, társadalomtudomány és informatika.

Eredményeink:
Biológia: Szabó Hanna, X. osztály, I. díj (felkészítő tanár: Dr. Mocsáry-Gondos Beáta)
Általános természetföldrajz: Bögözi Réka, IX. osztály, I. díj (felkészítő tanár: Bokor Ildikó)
Humán földrajz: Kovács Levente, dicséret (felkészítő tanár: Bokor Ildikó)
Informatika: Bíró Dániel, XI. osztály, II. díj (felkészítő tanár: Budai Edit)
                   Vitályos Zsolt, XII. osztály, dicséret (felkészítő tanár: Budai István)
Történelem: Dezső Botond, XII. osztály, dicséret (Bejan András)

A részvevő iskolák eredményeinek összesítése alapján iskolánk diákjai a második helyet foglaltak el országos szinten. Gratulálunk eredményeikhez!

2011. május 1., vasárnap

Comenius program

Április 11-16. között iskolánk a Comenius program keretében három európai iskola küldöttségét fogadta.

Fogadásukat hosszas szervezés és egyeztetés előzte meg. A program két év alatt valósul meg. Az iskolák partnerkapcsolata a Legyünk környezettudatos európai állampolgárok program keretében valósul meg. Az első találkozóra és a program kidolgozására Pápán került sor. A második találkozás Kézdivásárhelyen valósult meg.
Pápáról harminchárom diák és hat tanár, Franciaországból negyvenhét diák és négy tanár, Hollandiából tizenkét diák és két tanár érkezett. Programfelelős: Damó Csaba és Józsa Irén tanárok.
A program rövid felvázolását tesszük közzé.
Április 12. (kedd)
A prezentációk bemutatásából a következő gondolatokat tesszük közzé:
A vízminőség vizsgálat során kijelölt idő- és munkafázisok megismételésével diákjaink Fehér Katalin biológia tanárnő és Rozsnyai Árpád kémia tanár úr irányításával végeztek elemzést. A vízben élő makrogerinctelenek alapján következtettek a víz tisztaságának minőségére.
 Budai Kinga (XI. B) rövid tézisét közöljük a kutatásról:
Vízminőség mérése
Tevékenysegünk alapját a közvetlen környezetünkben található vizek kémiai összetételének, szennyezettségi fokának mérése képezi. Ennek érdekében iskolánk tanulói havonta mintát vettek Kászon, Torja, Gelence patakából, valamint a Fekete ügy és a Kopolnó vizéből. Így rendelkezésünkre álltak novemberi, decemberi, januári, februári, márciusi valamint áprilisi minták is, mindegyik folyóvíz esetében.
2010. december 9-én és 2011. február 2-án csoportunk találkozott az iskolánk kémia laboratóriumában a patakok, folyóvízek minőségének legelső vizsgálata érdekében, Rozsnyai Árpád tanár úr irányítása alatt. A csapat tagjai: Balogh Zsuzsa, Bögözi Réka, Bartók Réka, Fülöp Andrea, Léva Norbert IX. osztályos tanulók, valamint Varga Rebeka, Bölöni Botond, Bíró István, Veres Zoltán, Budai Kinga XI. osztályos tanulók. A különböző anyagok, vegyületek kimutatására speciális munkaeszközöket használtunk illetve különböző reagenseket.
A mérések során 6 fontos szempontot követtunk:
• A víz keménysége
• A víz savas jellege (pH értéke)
• Nitrát ionok jelenlete es mennyisége (mg/L)
• Nitrit ionok jelenlete es mennyisége (mg/L)
• Ammónium ionok jelenlete es mennyisége (mg/L)
• Foszfát ionok jelenlete es mennyisége (mg/L)
A vizsgálat befejeztével az alábbi következtetéseket vontunk le:
Kászon pataka:
A víz keménysége: a mérések alapján kiderült, hogy a víz nagyon lágy, csupán 1-2 németfok.
pH érték: 7 – állandó, de találkoztunk olyan esettel is, amikor nagyon nagy eltéres mutatkozott. A vízmintát vizsgálva megfigyeltük, hogy a patak vizének pH értéke 5-re csökkent februárban. A víz állagából is arra következtettünk, hogy túl sok szennyvíz került a patakba.
Nitrát ionok mennyisége: 3 mg/L – állandó. A nitrát ionok mennyisége csak kis mertekben változik. Ez az eredmeny bár határ erteken van, nem jelent nagy szennyezettséget.
Nitrit ionok mennyisége: 0,02 mg/L-ről 0,07 mg/L-re emelkedett, majd lecsökkent 0,02-re. Az analizáláskor kimutattuk, hogy a nitrtit vegyületek mennyisége lényegesen megemelkedett, azonban januárban ismét visszaesett.
Ammónium ionok mennyisége: 0,15 mg/L és 0,2 mg/L között mozog – állandó, de találkoztunk olyan esettel is, amikor nagy eltérés mutatkozott. Februárban ez az átlagérték megötszörözödött. A vizsgálat során kiderult, hogy a Kászon vizének szennyezettsége az ammónium ionok nagy mennyiségének tulajdonítható, ugyanis ez jóval meghaladja a határértéket, sőt, annak háromszorossát is eléri.
Foszfát ionok mennyisége: 0,05 mg/L-ről egészen 0,9 mg/L-re emelkedett. A decemberi eredményeknek a dupláját mértük márciusban.
Torja pataka:
A víz keménysége: a mérések alapján kiderült, hogy a víz nagyon lágy, csupán 1-2 németfok.
pH érték: 7. Megfigyeltük, hogy a pH értéke megegyezik a kémiailag semleges víz pH értékével.
Nitrát ionok mennyisége: 1 mg/L és 3 mg/L között változik. Ez az érték nem utal túlszennyezettségre.
Nitrit ionok mennyisége: 0,06mg/L-ről 0,01 mg/L-re csökkent. Az analizáláskor kimutattuk, hogy a nitrtit ionok mennyisége decemberben volt a legmagasabb, áprilisra már jelentősen lecsökkent.
Ammónium ionok mennyisége: 0,2 mg/L és 0,5 mg/L között mozog, azonban megfigyeltünk egy jelentős változást is. A vizsgálat során kiderult, hogy a Torja patakában jelenlevő ammónium ionok mennyisége januárban nagyon alacsony volt, egészen 0,05-re csökkent.
Foszfát ionok mennyisége: 0,1 mg/L és 0,3 mg/L között változik.
Gelence pataka:
A víz keménysége: mérésekor arra következtettünk, hogy a víz nagyon lágy, 1 és 6 németfok között változik.
pH érték: 7 – állandó. A vízmintát vizsgálva megfigyeltük, hogy a patak pH értéke nem változott. A kapott eredmény megegyezik a kémiailag semleges víz pH értékével.
Nitrát ionok mennyisége: 1 mg/L és 4 mg/L között mozog. Ez az érték alig valtozik és nem utal túlszennyezettségre.
Nitrit ionok mennyisége: 0,01mg/L – állandó. Az analizáláskor kimutattuk, hogy a nitrtit ionok mennyisége nem változik és ez sem haladja meg a határértéket.
Ammónium ionok mennyisége: 0,1 mg/L és 0,2 mg/L között változik, azonban megfigyeltünk egy lényeges eltérést is. A vizsgálat során kiderült, hogy a Gelence patakában jelenlevő ammónium ionok mennyisége novemberben volt a legtöbb, 0,8 mg/L. Ez az érték a következő hónapokban nagyon lecsökkent.
Foszfát ionok mennyisége: 0,05 mg/L és 0,1 mg/L között változik.
Megjegyzés: A vizsgált patakok közül ennek a vize bizonyult az egyik legkevésbbé szennyezettnek.
Fekete ügy:
A víz keménysége: mérésekor arra következtettünk, hogy 1-6 németfok között változik, ez azonban még mindig lágy vízre utal.
pH érték: 7 – állandó. Árnyalatnyi eltéréssel ugyan, de a patak pH értéke megegyezik a kémiailag semleges víz savas jellegével. Januárban a patak vize enyhén lugos volt, a pH értéke 8 volt.
Nitrát ionok mennyisége: 3 mg/L és 1 mg/L között változik. Ez az érték nem utal túlszennyezettségre.
Nitrit ionok mennyisége: általában 0,01 mg/L és 0,03 mg/L között mozog, azonban megfigyeltünk egy jelentős eltérést is. Az analizáláskor kimutattuk, hogy a nitrtit vegyületek mennyisége decemberben 0,08 mg/L-re nőtt.
Ammónium ionok mennyisége: 0,1 mg/L és 0,18 mg/L-re között változik, azonban itt is megfigyeltünk egy jelentős eltérést. A vizsgálat során kiderült, hogy Fekete ügyben jelenlevő ammónium ionok mennyisége decemberben igencsak megnőtt, 0,5 mg/L-re emelkedett.
Foszfát ionok mennyisége: 0,1 mg/L és 0,2mg/L között változik, árnyalatnyi eltéréssel.
Kopolnó:
A víz keménysége: mérésekor arra következtettünk, hogy a víz keménysége 1 és 6 németfok között véltozik, ez azonban még mindig lágy vízre utal.
pH érték: 7 – februárt leszámítva állandó. Márciusban a patak vize enyhén lugos volt, a pH értéke 8-ra emelkedett.
Nitrát ionok mennyisége: 1 mg/L és 2 mg/L között mozog, árnyalatnyi eltéréssel. Ez az érték sem utal túlszennyezettségre.
Nitrit ionok mennyisége: 0,01 mg/L – állandó. Az analizáláskor kimutattuk, hogy a nitrtit vegyületek mennyisége nem változik és ez sem haladja meg a szennyeződések határértéket.
Ammónium ionok mennyisége: 0,05 mg/L és 0,3 mg/L között változik. A vizsgálat során megfigyeltük, hogy a jelentős eltérés mutatkozott januárban, 0,6 mg/L-re növekedett az ammónium ionok mennyisége. Ez azonban a következő hónapokban visszaesett, lecsökkent.
Foszfátok: 0,01 mg/L és 0,1 mg/L között változik.
A szennyező anyagok meghatározásának menete:
A víz keménységének vizsgálata CaCO₃, MgCO₃ segítségével:
Próba + 1 csepp reagens → rázás →ha kék, akkor nagyon lágy a víz.
↘ha rózsaszín, akkor + 1 csepp reagens → rázás, amíg kék lesz a próba.
pH érték meghatározása:
reagenssel: próba + 3 csepp reagens → vörös árnyalataitól a kék árnyalatáig.
Indikátorpapírral: indikátorpapír + próba → vörös árnyalataitól a kék árnyalatáig.
NO₃¯ meghatározása:
Próba + 1. reagens (2 mérőkanál) → bezárás, rázás → 2. reagens (1 mérőkanál) → 1 percig rázás →
→ 10 perc pihenő → sárga és árnyalatai
NO₂¯ meghatározása:
Próba + reagens (2 mérőkanál) → rázás → 3 perc pihenő → rózsaszín és árnyalatai
NH₄⁺ meghatározása:
Próba + 1. reagens (10 csepp) → rázás → 2. reagens (1 mérőkanál) → rázás → 5 perc pihenő →
→ 3. reagens (15 csepp) → rázás → 7 perc pihenő → sárga és zöld szín között
PO₄³¯ meghatározása:
Próba + 1. reagens (10 csepp) → rázás → 2. reagens (1 csepp) → 5 perc pihenő → kék szín és árnyalatai

 Az ökolábnyom programban Dr. Mocsáry- Gondos Beáta aligazgatónő vezetésével a diákok tesztes felméréseket végeztek a környezettudatos élet lehetőségeiről.
Egy személy által elfoglalt terület nagyságát körvonalaztuk, amelyen az egyén elvégzi élettevékenységeit. A mérés vonatkozott a széndioxid kibocsájtására, a termények felhasználására, a vízgazdálkodásra és az élelmiszerek beszerzésére. A középiskolás diákok kérdíves felméréseket végeztek. Rákérdeztek, egyénenként igényelt élettevékenységünk folytatásához hány bolygóra lenne szükségünk? A legtöbb személy egynél több bolygót is igénybe venne. A felméréseket az iskola közterein kialakított információsarkokon bemutatjuk. A tájékoztatást követve újabb felméréseket végzünk, az eredményeket összehasonlítjuk, és keressük a környezettudatos élet irányába vivő módszereket.

A holland csoport otthoni környezetük ökovasútjáról, ökoparkjáról és ökonegyedéről beszéltek (itt minden ház napelemes).
A francia csoport az iskolájuk felújításánál figyelembe vett ökológiai felhasználásokat mutatták be. A pápaiak a településükhöz közeli devecseri katasztrófát követő felméréseiket mutatták be.

A vendégek számára városnézés és a Céhtörténeti Múzeum meglátogatása volt napirenden. Este az iskolában gitárestet szerveztünk (közreműködött Demeter Lilla, Imreh Júlia és Kerekes Ákos). Néptánc tanításra került sor, amelyben közreműködött Ábri Béla és zenekara

Április 13. (szerda)
A viszontagságos időjárás miatt az előretervezett program kisebb változtatásokkal valósult meg. A Szent Anna-tó és a régió természetvédelmi területének megtekintése volt az egyik célpont. A diákok két borvízforrás bemutatásával készültek. A zimankós időjárás miatt a lemhényi vadaskert megtekintése elmaradt. Rancz Sándor (vadgazda mérnök) az aznapi ebédet egy vaddisznóval szponzorálta. A vezetőség nevében köszönjük ajándékát.
Az esti program bulival folytatódott.

Április 14. (csütörtök)
A vendégek számára kirándulást szerveztünk. Kulturális értékeink közül megmutattuk a Tölcsvári kastélyt és a brassói Fekete templomot.

Este Exupery: A kis herceg (részben francia nyelven) című művéből színpadra adaptált előadást mutattuk be.
A művet színpadra alkalmazta és betanította Józsa Irén és Tamás Anna-Mária tanárnő.
Mindannyiunkban élnek szállóigék A kis herceg jól ismert szövegéből: "Jól csak a szívével lát az ember." / "Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan." / "Mert a felnőtteknek mindent el kell magyarázni." / "Felelős vagyok a rózsámért." / "Szelídíts meg!"
A mű örökérvényű humánuma, érzelemgazdag közlése és egyszerű tisztasága eltérő korosztályú olvasók, jelenleg nézők, számára is katarzis élményével hat. A bemutatott mű szép színpadképpel, hiteles alakításokkal, a mellékszereplő virágok kifinomult mozgásával, és elsősorban a fõszereplő Molnár Balázs éteri tisztaságával, a kíváncsi gyerek érdeklődésével és kedvességével lopta be a nézők szívébe alakítását. Hiteles alakítást nyújtott pilótaként Lestyán Attila, X. osztályos diák. Színpadképek és terek közti összekötő átjárásával a narrátor szerepét is megjelenítette.
Szereposztás:
kis herceg – Molnár Balázs, pilóta – Lestyán Attila, virág 1 – Tamás Anna, virág 2 – Erdélyi Katalin, király – Biró Beáta, Tudós – Rancz Anett, lámpagyújtogató – Miklós Balázs, kígyó – Bögözi A. Réka, róka – Balogh Zsuzsa, matematikus – Fórika Zalán, iszákos – Budai István, kereskedõ – Molnár Emõke, hiú – Fónyad Erika, virágok – Vída Tímea, Orbán Renáta, Pap Andrea, Bangyán Réka, Bartok Barbara, Jakab Réka, felnõttek – Tóth Flóra, Bándi Eszter, Leheta Beatrix, Balázs Barbara, Csillag Adrienn, Könczey Kata, Sós Előd és fiú – Deme Balázs.

Április 15. (péntek)
Az iskola dísztermében vadászkiállításra került sor. A bemutatóval összekötve előadást tartott Mojzi Béla vadász. Előadását Józsa Irén tanárnő francia és Pécsi Kinga tanárnő angol szinkrontolmácsolásban fordította.
Az előadás nagy érdeklődést váltott ki a francia hallgatóságból. Rácsodálkoztak a gazdag vadállományunkra. Szó volt a vadkárokról, a vadakat védő törvényről (pl. egy medve nem hivatalos kilövése negyvenezer euró és három-kilenc év közötti börtönbüntetést is maga után von).
Deák Mária tanárnő irányításával diákjaink gyógynövényeink jótékony hatásáról beszéltek, és erről tartottak bemutatót.
Délután a program értékelésére és a jövő tanévben sorrakerülő hollandiai látogatás megbeszélésére került sor.
Este az iskola dísztermében az ökokarneválon találkoztunk. Sajátos ökodivatot varázsoltak Bakó Kinga képzőművész tanárnő irányításával a diákok. A VI. B A pingvinek tánca és a XI. A osztály a Carpe diem karneváli előadásukat újították fel és mutatták be. A vendégek és vendégfogadók számára a Gábor Áron Étteremben közös díszvacsora előzte meg a hazaindulást.

A rendezvény logóját Gajdó Brigitta, a programfüzetet Deme Tamás tervezte. Fényképezett Máthé Zoltán.

Ugron Nóra élménybeszámolója:
Je t’adore! Je t’adore!
Nyugalom, nem egy másik újság került a kezükbe véletlen, és nem is fogunk ezentúl francia cikkeket írni. Je t’adore, vagyis imádlak. Ezekkel a szavakkal búcsúztattuk az április 11-16. között nálunk vendégeskedő francia, holland és magyarországi vendégeinket.
A Nagy Mózes Gimnázium diákjai belecsöppentek egy nemzetközi programba. Az iskolánkban ősszel elindult Comenius elnevezésű uniós hátterű projektről van szó, melynek keretein belül a kontinens különböző pontjain élő fiatalok kapcsolatokat építhetnek ki egymás között. De ez nem csak ennyiből áll. Mindemellett hasznossá is teszik magukat: igyekeznek környezettudatosabb állampolgárokká válni. Hogyan? A projekt pénzéből különböző eszközöket vehetünk és rendezvényeket szervezhetünk a cél érdekében, miközben a programban résztvevő országokba utazunk ki és folyamatosan bemutatjuk munkánkat.
A francia prüszköl a zsíros ételektől, a hollandhoz képest mindenki fekete, a magyarországi fázik a hegyek közt. A francia alig beszél angolul, a holland és az erdélyi nem beszél franciául. Senki nem ért semmit, és mégis. Ugyan arról fejtettük ki véleményünk csak másképp. Más nyelv, más kultúra, más mentalitás, más körülmények. Azonos téma, azonos célok. Négy ország két év alatt.
Miután kézzel-lábbal leküzdöttük nyelvi nehézségeink, összeálltak a programok. Gubancos francia szövegeket tanultunk meg, hogy bemutathassuk eddigi munkánkat. Ökolábnyom és vízminőség mérés, a természetvédelmi területek és a borvíz útjának, valamint ez utóbbi gyógyhatásainak feltérképezése, vadkárok vizsgálása, gyógynövényeink bemutatása és rajzpályázat az adott témában, de emellett rengeteg tervezgetés.
A vendégeinknek is épp ilyen nagy kihívás volt, hogy megértessék magukat velünk, de végül mindenki felszabadult, jöhetett a gitárest és táncház, majd kirándulások és ökokarnevál. A 150 diák (mert összesen annyian voltunk) alig fért el a szűk teremben, ám ez nem jelentett problémát, franciáink és hollandjaink nagyon ügyesnek bizonyultak az itteni táncokban.
Szintén kihívás volt megkérni a hollandot és a franciát, hogy saját nyelvére tanítson. De jól haladunk, a sziát és a szeretleket már minden nyelven tudjuk. Mert próbálunk szeretettel viszonyulni egymáshoz és természetesen környezetünkhöz. Hangulat az volt a javából. Itt senki sem szégyellte, ha hibásan ejtett ki egy szót. A szándék számított. És számít.
Felvállaltuk önmagunk és így elindítottunk valamit. A sok futkározás, a szervezéssel járó gondok és a projekt témájának kihangsúlyozása egy kicsit már jutalmat nyert a hét folyamán, pedig közel sincs vége. További egy év van még hátra, amikor Hollandiában és Franciaországban fogunk újra találkozni.
A kínai mondás szerint, egy 1000 km-es út megtételében is az első lépés a legnehezebb. Azt hiszem ezt már megtettük. Az elkövetkező időben megpróbálunk jobban odafigyelni környezetünkre és ápolni azt. De ennyi idő alatt nem tudjuk teljesen megváltoztatni senki életvitelét. És nem is ez a cél. Hanem az, hogy a fiatalok szórakozással és ismerkedéssel egybekötve elinduljanak egy „zöld” úton, amin mindenki a maga módján menetel majd végig. A lényeg, hogy eközben próbáljunk szeretettel viszonyulni egymáshoz és a természethez. Legyen hát a jelszó: je t’adore!