2010. november 2., kedd

Auschwitzi látogatás

A megbékélés jegyében Auschwitzben járt a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákcsoportja

Október folyamán Nagy Judit és Mike Tünde tanárok vezetésével a kantai líceum 13 diákja Lengyelországba utazott a Sziléziai Tartományi Ifjúsági Iroda (CVJM Schlesische Oberlausitz) meghívására. A kétévente sorra kerülő projekt a megbékélés és közös emlékezés jegyében kerül megszervezésre, a tanulmányi kirándulás célja a II. világháború zsidó haláltáboraink látogatása volt.

A tanulmányút legfontosabb üzenete a történelemmel való szembenézés, és kapcsolatteremtés hasonló korú német diákokkal, foglalta össze az út célját Nagy Judit, a kantai líceum német szakos tanára, aki második alkalommal szervez hasonló jellegű kirándulást.

A kézdivásárhelyi diákok utazását komoly egyéni munka előzte meg, melynek során a diákok olvasmányok, filmek segítségével szereztek ismereteket a II. Világháború során deportált zsidók történetével. Kutatásaik során feltérképezték a helyi zsidó történeteket is, így jutottak el a kézdivásárhelyi Kuffermann Máriához, akinek közeli hozzátartozója egyike azoknak, akik túlélték a haláltáborok borzalmait. A kézdivásárhelyi csoport így magával vihette a szerencsés túlélő szabaduló levelének másolatát Auschwitzbe, melyet az ott szervezett szeminárium keretén belül be is mutattak.

Az egyhetes tanulmányút során a csoport meglátogatta az auschwitzi törzstábort, és találkoztak Kazimierz Smolen túlélővel, a 1327-es fogollyal. Birkenauban többek közt Mengele doktor orvosi szobájának maradványait, a krematóriumot, és a restaurált barakkokat tekintették meg, és koszorút helyeztek el a magyar foglyok emléktáblájánál. A koszorúzást követően rövid műsorral is lerótták kegyeletüket, a diákok verset szavaltak, és Deme Johanna XII-es diák előadásában elhangzott a Fogolydal című ének.

A diákok ízelítőt kaptak a jelenkori zsidó kultúrából is krakkói kirándulásuk során. Az itteni városnéző körút során ellátogattak Krakkó zsidó negyedébe, majd egy kóser étteremben vacsoráztak, és részt vettek egy élő kletzmer hangversenyen.

A kézdivásárhelyi csoport szálláshelye az Oswieczimi Ifjúsági Szállóban volt, ahol esténként lehetőségünk volt egyéni beszélgetésekben kimondani a kimondhatatlant, és mindenki igénybe vehette a szálláshely könyvtárának kínálatát, rengeteg eredeti dokumentummal, fényképek másolatával.

Ferencz Éva tanárnő cikke


Ó nézz le édes Szűz Anyánk hű magyarjaidra!
Vigasztaló derűs napfényt árassz fiaidra!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!

Szűz Mária, magyar foglyok védő Nagyasszonya!
Messze, idegen országban légy remény csillaga!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!

Messze, idegen országban szenvednek fiaink,
Benned bíznak Szűz Mária, segítsd őket haza!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!

Ó, tekintsd az anyák könnyét, gyermekek imáját!
Segítsd haza a fogságból fiút, testvért, apát!
Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,
Ó, nagy irgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!