2019. október 14., hétfő

Ezüstgyopár-díj


2019. október 12-én Szovátán a Romániai Magyar Pedagógus Szövetsége Nagy-Babos Edit és Nagy-Babos Tamás kollégánkat Ezüstgyopár-díjjal tűntette ki. Gratulálunk!

A Nagy-Babos magyartanár házaspár Kézdivásárhelyen a kultúra hálójában erős szövésű csomópont. Három és fél évtizedes tanári jelentétükkel meghatározzák a város kulturális arcát, ünnepeinket a művészeti kinyilatkoztatás magasságába emelik fel, a hétköznapokat szívós kitartással a közösségépítés szolgálatában élik meg. Szakmai életükben példaértékű, hogy egymás iránt elkötelezett szeretettel felvértezve közösségünk életében feladatvállalások sorozatával olyan szimbiózist alkotnak, amely erős várnak és sok karátos szövetségnek bizonyul. Így nem véletlen, hogy az Ezüstgyopár-díjra együtt javasolja őket közösségünk, hiszen munkájuk a jin és jang, az alfa és ómega teljesség igényét hordozza. Példázat értékűnek gondoljuk, ahogy egymásra hagyatkozni és építeni tudnak, egymás erősségét ismerve a végtelent célozzák meg, és formálják kisvárosunk fiataljainak értelmiségi pályaképét.

Életük középiskolás éveiktől alkot szoros fonadékot. Eredményeiket és sikereiket egybe mosta az évtizedek sűrű folyású gazdag tevékenysége.

Tevékenységi körük: a Nagy-Babos házaspár magyartanárként a kultúra közvetítésével a fiatal generációk nemzeti identitását, humán műveltségét következetesen építik.

Nagy-Babos Tamás zene iránti rajongó szeretetével a város életében kiemelt ünnepnapokra előadásokat rendez. Így általa a Vigadó színpadán az iskola diákjai nagy jelentőségű előadásokban szerepelnek (pl. március 15, október 23). A Zúg Március Szónokverseny szervezője. A költészetet a zene érzelemgazdag interpretációjában tolmácsolja. Ő maga is gyakran fellép, mély hangzású hangján rendszeres versmondó a márciusi képzőművészeti gálán, gitár kísérettel verset ad elő könyvbemutatókon. Az előadóművészet kiváltságos képességével színezi magyartanári tevékenységét. Iskolánk himnuszának szerzője. A város életében aktív személyiség: városi tanácsos, a Vigadó kuratóriumának és az iskola vezetőtanácsának tagja, katedrafőnök.

Nagy-Babos Edit férje rendezéseiben társalkotó. Kitartó, szívós munkával tanórákon kívül versenyekre készíti diákjait (pl. Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny, TUDEK, hazai és anyaországi szónokversenyek, tantárgyversenyek). A néptánccsoport létrehozója és programfelelőse. Pályázatokat ír kulturális rendezvényekre és a tánccsoport székelyruha állományának fejlesztésére. Nagyon sok diákja az ő pályamodelljét követve magyartanárnak tanult. Diákjai művészi kitekintését meghatározza a bérletes előadások szervezése (Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban), kulturális kirándulások megtervezése, az anyaországi testvériskolával aktív együttműködése, határon túli pályázatokban való részvétele. Az iskolaújság (Isa) főszerkesztője.

A Nagy-Babos házaspár folyamatosan osztályfőnöki feladatot vállal. Diákjaikkal való kapcsolatukat gyakran az alkotótársak rokonszenve és állandó szeretete teszi széppé. Két lányuk -  Janka és Rebeka – büszke lehet az otthoni ház talentumaira.

Hitvallás:

„Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.”
Kányádi Sándor soraival naponta tanúvallomást tesznek az érzékeny szeretetről és az észszerű bölcsességről.